Parama

Paramos lėšos muzikos mokyklai – tai Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos iki 2 procentų dydžio gyventojų pajamų mokesčio lėšos ir kitos iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos.

Parama iš fizinių ir juridinių asmenų

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ kviečia fizinius ir juridinius asmenis, galinčius paremti mokyklą, pervesti lėšas į Pavedimų lėšų sąskaitą LT68 4010 0424 0395 1807, nurodant, kad parama skirta Vilniaus muzikos mokyklai „Lyra“.

2 procentų pajamų mokesčio parama

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ nuoširdžiai dėkoja moksleivių tėveliams ir mokytojams, parėmusiems mokyklą 2 % pajamų mokesčio sumos.
2017 metais labdaros paramos lėšos sudarė 3090 €.
Šios lėšos padėjo gerinti moksleivių mokymosi sąlygas.
Tikimės Jūsų paramos ir ateinančiais metais.

Paramos lėšų panaudojimas 2018 m.

679 € IT prekės, 2200 € muzikos instrumentai, 211 € paslaugos

 

Iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) būtų pervesta ne pelno siekiančiai organizacijai Vilniaus muzikos mokyklai „Lyra“ (įmonės kodas: 1916 63091).

Kaip pateikti prašymą?

Turite užpildyti nustatytos FR0512 versija 02 formos prašymą, kurio formą ir instrukcijas kaip pildyti galite gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba paspaudę čia.

Prašymo formą galite gauti ir mokyklos raštinėje.
Jei norite atsispausdinti jau užpildytą formą ir įrašyti tik savo asmeninius duomenis, tuomet spauskite čia.

Deklaracijos prašyme laukeliai spausdintinėmis raidėmis pildomi taip:

1 – nurodomas Jūsų asmens kodas;
2 – Jūsų telefono numeris;
3V – Jūsų vardas;
3P – Jūsų pavardė;
4 – jei nesate prisiregistravę elektroninio deklaravimo sistemoje, nurodykite adresą, kuriuo norite gauti korespondenciją (gatvė, namo, buto numeris, miestas);
5 – mokestinis laikotarpis, už kurį (arba nuo kurio) norite paskirti paramą – 2015;
6S – pažymėkite kryželiu;
E1 – įrašykite 2 (tai nurodys, kad paramą skiriate paramos gavėjui, o ne politinei partijai);
E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191663091;
E3 – įrašykite VMM LYRA;
E4 – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2 proc. arba kita dalis, bet ne didesnė kaip 2 proc.
E5 – jei norite paskirti paramą tik už vienerius metus (2015 m.), šio laukelio nepildykite; jei paramą norite skirti už laikotarpį nuo 2015 m. iki vėliausiai 2019 m., šiame laukelyje nurodykite laikotarpio pabaigą. Laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai. Nurodžius laikotarpį, jums nebereikės teikti šio prašymo už metus, įeinančius į laikotarpį. Pvz., jei nurodysite laikotarpį nuo 2015 m. iki 2017 m., kitą prašymą reikės pildyti tik 2019 metais už laikotarpį nuo 2018 m.

Prašymą pasirašykite ir nurodykite savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki š.m. liepos 1 d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.

Užpildytą formą reikėtų pateikti:

  • asmeniškai pristatyti į Valstybinę mokesčių inspekciją Ulonų g. 2;
  • užpildytą ir pasirašytą formą išsiųsti paštu, adresu: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; Ulonų g. 2, LT- 08245 Vilnius;
  • perduoti specialybės mokytojui ar atnešti į raštinę.

Jei norite prašymą užpildyti ir pateikti internetu:

 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 2 procentų GPM (gautų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Comments are closed