Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas ir absolventų koncertas

Gegužės mėn. antroje pusėje organizuojamas mokinių, baigusių muzikos mokyklą, pagerbimas. Šiam renginiui nusamdoma didelė salė (anksčiau – Mokytojų namų, LEU, pastaruoju metu – Verslo parko „Gariūnai“) tam, kad visi koncerto dalyviai ir svečiai jaustųsi patogiai. Lydimi pakilios nuotaikos mokiniai, tėveliai, mokytojai ir mokyklos direktorius išsako sveikinimo kalbas. Absolventams įteikiami Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinti mokyklos baigimo pažymėjimai. Praslinkus pro akis gėlių jūrai, fotoaparato blykstėms ir paspaudus kelias dešimtis rankų, visi suklūsta, nes prasideda šiauniausiųjų septintokų koncertas. Čia galima išgirsti gan profesionaliai mokinių atliekamus kūrinius įvairiems instrumentams solo bei ansambliui, taip pat solinio ir džiazinio dainavimo mokinių pasirodymus. Tai dažniausiai paskutinysis moksleivio, kaip mūsų mokyklos atstovo, pasirodymas scenoje.

Comments are closed