Ugdymas nuotoliniu būdu

Gerbiami mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

dėl paskelbto karantino, nuo 2020 m. kovo 30 d. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ yra pasiruošusi ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu.

Ugdymo nuotoliniu būdu trukmė priklausys nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijų ir siūlymų.

Vykdydami nuotolinį udymą, vadovaujamės dokumentu „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372).

Organizuojant nuotolinio ugdymo procesą, mokytojai ir mokiniai turi turėti:

•  interneto ryšį;

•  išmanųjį mobilųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę;

•  susikurtą el. paštą.

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas Viber, Messenger, Skype, Zoom, panaudojant vaizdo įrašus ir el. paštą bus organizuojamas nuotolinis tiesioginis bei mišrus ugdymo procesas.

Jeigu Jums reikalinga pagalba skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais, galite konsultuotis skambindami mokyklos Raštinės tel. (8-5) 2429470 .

Prašome tėvelius ir mokinius aktyviai bendrauti su specialybės bei kitų dalykų mokytojais, siekiant nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtinomis formomis, priemonėmis ir laiku.

INDIVIDUALIŲ (pagrindinio instrumento, antrojo muzikos instrumento – fortepijono ir kt.) dalykų nuotolinį mokymą ir tinkamiausią formą aptarsite su mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

GRUPINIŲ pamokų (solfedžio, muzikos istorijos, choro) nuotolinio ugdymo planas ir užduotys bus patalpinti TAMO dienyne ir pagal poreikį mokyklos internetinėje svetainėje.

Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas

Comments are closed.