Vakaras-susitikimas su prof. dr. Rimtautu Kašponiu

profesorius

Vakaras-susitikimas su prof. dr. Rimtautu Kašponiu įvyko 2013 m. spalio 23 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“.

Prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis pirmą kartą Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ lankėsi dar 2003 metais. Tuomet įvyko šiltas ir dalykiškas susitikimas su mokyklos mokiniais bei mokytojais. 2013 m. profesorius švenčia savo 80-metį ir mus nudžiugino vėl apsilankydamas mokykloje. Mokykloje, kuri palyginti su juo yra dar labai jauna, švenčianti savo 20-metį…

Vakaro-susitikimo pradžioje Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“ (meno vadovas ir dirigentas mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas, chormeisteris vyr. mokytojas Evaldas Steponavičius) atliko šiuos kūrinius, kurie panaudoti kaip pratimai profesoriaus „Solfedžio“ vadovėlyje:

1. Lietuvių liaudies dainą „Gieda gaideliai, ryliuoja“ (Nr. 569).
2. Rimtauto Kašponio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Iš rytų šalelės“ („Solfedžio“ Nr. 704); solo Brigita Baliulevičiūtė (fleita), Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ IV kl. mokinė (vyr. mokytoja Loreta Rutkauskaitė).
3. Stasio Vainiūno harm. lietuvių liaudies dainą (kanoną) „Šaltyšius“ iš R. Kašponio „Solfedžio“ (Nr. 560).

Mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas skaidrėmis pristatė įvairiapusę ir gausią profesoriaus veiklą.

Prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis visiems susirinkusiems parodė savo „Solfedžio“ vadovėlio rankraštį, papasakojo šio vadovėlio rašymo istoriją, pateikė įdomius savo paties gyvenimo faktus ir reikšmingus pastaruosius savo veiklos įvykius. Po to jis išsamiai atsakė į mokinių ir mokytojų klausimus. Susirinkusieji atvirai išsakė pageidavimą, kad „Solfedžio“ būtų leidžiamas kasmet ir jį būtų galima laisvai įsigyti knygynuose.

Vakarą-susitikimą vedė mokytoja metodininkė Dalia Puišienė.
Renginio organizatoriai: Dalia Puišienė ir Rolandas Aidukas.

Renginio afiša

autografas

Prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis dalina autografus mokyklos mokiniams

Comments are closed.