Pedagogų metodinė ir kūrybinė veikla

 • 2019 m. balandžio 19 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas kaip vertinimo komisijos pirmininkas dalyvavo VIII tarptautiniame jaunųjų atlikėjų ir kompozitorių konkurse „Muzikos garsai“, kuris vyko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.
  Daugiau informacijos:
 • 2019 m. balandžio 17 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas dalyvavo 43-ojoje LMTA metinėje mokslinėje konferencijoje, dedikuotoje Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms, kurioje skaitė pranešimą „Viktoro Budrevičiaus (1928–1993) chorinės kūrybos puslapiai: tarp tradicijos ir modernumo“ ir moderavo V sekciją.
  Daugiau informacijos:
 •  mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas 2019 m. balandžio 2-9 d. kaip vertinimo komisijos narys dalyvavo III tarptautiniame konkurse „World Harmony“ Baku (Azerbaidžanas);
 • 2018 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė Kanklių antologijos įvadinį straipsnį (p. 10-31) „Kanklės Lietuvos muziejuose: katalogas“. Leidinį sudarė Vilma Vilūnaitė, mokslinė redaktorė Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė, išleido Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 328 p. (23,43 aut. l.) [ISBN: 978-609-824-200-3]. Nuotrauka
 • 2018 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė metodinę priemonę „Skambinimas šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis“, kurią išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 108 p. (13,5 sp. l.) [ISBN: 978-609-471-127-5]. Nuotrauka
 • 2018 m. lapkričio 1-2 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė pranešimą „Šiuolaikinių europinių muzikos instrumentų poveikis tradiciniam lietuvių kanklių repertuarui“ II-je tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ukraina. Europa. Pasaulis. Istorija, vardai kultūros ir meno atspindžiuose“, kuri vyko Kijevo Nacionalinėje Piotro Čaikovskio muzikos akademijoje (Ukraina).
 • 2018 m. spalio 29 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas skaitė paskaitą „Muzikinių gabumų raiška ir ugdymas vokalinės veiklos aspektu“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos seminare „Muzikai gabių mokinių ugdymas: muzikos olimpiados ir muzikinių konkursų patirtys“, kuris vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.
 • 2018 m. spalio 27 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas Lazdijų kultūros centre vedė vakarą-koncertą, skirtą kompozitoriaus, choro dirigento Viktoro Budrevičiaus 90-mečiui paminėti. Daugiau informacijos
 • 2018 m. spalio 20 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė pranešimą „Mokinių tautinės savimonės ugdymo kanklių muzika kai kurie aspektai“ respublikinėje dalykinėje konferencijoje „Tautinė muzika: dabarties ir ateities gairės“, skirtoje Jono Švedo 110-osioms gimimo metinėms paminėti, kuri vyko Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje.
 • 2018 m. spalio 12 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė (kartu su Vaiva Jucevičiūte-Bartkevičiene) skaitė pranešimą „Tautinių mažumų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninis ugdymas: etnokultūrinis kontekstas“ II Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencijoje, kuri vyko Klaipėdos universitete.
 • 2018 m. spalio 8-11 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė paskaitas „Jaunimo etnokultūrinis ugdymas Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos neformaliajame švietime“ pagal ERASMUS+ Staff mobility for teaching programą Bydgošč Kazimiero Didžiojo universitete (Lenkija).
 • 2018 m. liepos 31 – rugpjūčio 03 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė dalyvavo XXX etnoinstrumentinėje ekspedicijoje po Mažeikių ir Skuodo rajonus, kurią rengė Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
 • 2018 m. birželio 5 d. fortepijono mokytojai Daivai Valackienei buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • 2018 m. gegužės 23 d. 13 val. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ fortepijono specializacijos vyr. mokytoja Tatjana Šlaustienė pristatė pirmąjį savo kūrybos fortepijoninių pjesių ir pasakų albumą „Miško šventė“.
 • 2018 m. gegužės 10-11 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė Palubinskienė (kartu su Vaiva Jucevičiūte-Bartkevičiene) skaitė pranešimą „Etnokultūrinis neformalusis ugdymas: Lietuvos ir Norvegijos muzikos ir meno mokyklų patirtis“ 13-oje tarptautinėje konferencijoje „Muzikos mokslas šiandien: nuolatinis ir besikeičiantis“, kuri vyko Daugpilio universitete (Latvija).
 • 2018 m. balandžio 28 d. fortepijono specializacijos mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo tarptautiniame festivalyje-konkurse ”Narvskaja  vesna” (Estija, Talinas) ir fortepijono solo “G”  kategorijoje laimėjo I vietą.
 • 2018 m. kovo 25 d. fortepijono specializacijos mokytoja Elžbieta Pilecka Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykloje Respublikiniame metodiniame seminare „Ansamblinis grojimas šiuolaikinio ugdymo kontekste“ skaitė pranešimą tema „Koncertmeisteris – ansamblinio grojimo partneris“. Buvo apžvelgta koncertmeisterio profesijos vieta muzikiniame gyvenime, aptarta kokių savybių, tikslų, užduočių reikalauja ši profesija ansambliniame grojime muzikos mokykloje. Pranešėja analizavo specifinius uždavinius, iškylančius akompanuojant skirtingiems instrumentams.
 • 2016 m. gegužės-rugsėjo mėn. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas dalyvavo projekte „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“
 • 2016 m. birželio 22 d. fortepijono mokytojai Snieguolei Jogėlienei buvo suteikta mokytojo-eksperto kvalifikacinė kategorija.
 • 2016 m. kovo 2 d. pirmą kartą mūsų mokyklos mokytojos Jolantos Vaišvilienės 7 klasės moksleivių Vaidilės Aranauskaitės ir Dominykos Makarovaitės darbas apie kompozitorių Vytautą Barkauską jaunesnįjį išspausdintas meno savaitraštyje „7 meno dienos“ M-puslapių skiltyje, kur jaunieji dailės, muzikos ir teatro kritikai apžvelgia bei vertina meno pasaulį. Daugiau informacijos
 • 2016 m. vasario 6 d. Vilniaus vaikų muzikos mokykloje „Lyra“ įvyko Respublikinė fortepijono dalyko mokytojų konferencija „Jaunojo pianisto ugdymas muzikos mokykloje“, kurioje metodinius pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos fortepijono specializacijos mokytojos: Snieguolė Jogėlienė, Audronė Ruzgienė,Daiva Valackienė, Albina Šikšniūtė, Janina Puodžiukienė. Daugiau informacijos. Nuotraukos.
 • 2015 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė mokymo metodinę priemonę „Skambinimas suvalkiečių kanklėmis“, kurią išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 114 p. (16,50 sp. l.) [ISBN: 978-609-471-008-7]. Nuotrauka
 • 2015 m. rugpjūčio 14 d. fortepijono specializacijos mokytojos Birutė Bizevičiūtė, Elžbieta Pilecka, Agnė Ragauskienė ir muzikos istorijos mokytoja Jolanta Vaišvilienė skaitė pranešimus tarptautinėje mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Muzika be sienų“ (Music without limits) Druskininkuose. Daugiau informacijos. Konferencijos programa. Nuotrauka.
 • 2015 m. balandžio 14 d. fortepijono specializacijos mokytoja Tatjana Šlaustienė skaitė pranešimą IV Vilniaus miesto muzikos mokytojų konferencijoje „Muzikos mokytojas mokykloje“, vykusioje Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos salėje. Daugiau informacijos.
 • 2015 m. balandžio 2-6 dienomis Vilniaus VU liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“ sėkmingai pasirodė tarptautiniame festivalyje ir šventė šv. Velykas nuostabiame Belgijos miestelyje Leuvene. Mūsų mokyklos smuiko mokytojas Bronislovas Glovickis, šio ansamblio meno vadovas, groti ansamblyje pakvietė keturias LYROS mokyklos absolventes, kanklininkes Ievą, Miglę, Mariją ir Pauliną  bei dvi smuikininkes – Gabetą ir Gerdą. Nuotraukos. Daugiau informacijos.
 • 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Baltojoje salėje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose  vyko Lietuvos muzikų – 2014 metų tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmės. Buvo pagerbta ir Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ koncertmeisterė ir fortepijono mokytoja Elžbieta Pilecka, kuri 2014 metais laimėjo III tarptautiniame muzikos konkurse Limasolyje (Kipras) I vietą solistų kategorijoje.
 • 2015 m. kovo 13 d. LTR laidoje „Duokim garo“ dalyvavo VU liaudies muzikos kapela „Jaunimėlis“, vadovaujama mūsų mokyklos mokytojo, smuikininko Bronislovo Glovickio. Šioje laidoje taip pat birbyne grojo mokytojas Darius Trimonis ir mūsų mokyklos mokinės bei absolventės – kanklininkės Ieva, Miglė, Paulina, smuikininkės Gabeta ir Gerda. TV įrašą galite pasižiūrėti internetu (pradžia, 11:30, 27:50 min.).
 • Muzikos istorijos mokytoja Jolanta Vaišvilienė dalyvavo režisierės Brigitos Bublytės projekte-spektaklyje „Sutartinių ir flamenco jungtuvės“ (Kaune, Anyksčiuose ir Vilniuje, kartu su flamenco artistais iš Ispanijos ir LMTA III kurso O. Koršunovo aktorinio meistriškumo kurso studentais) ir kartu su minėta režisiere apie šį projektą kalbėjo LR laidoje „Muzikinis pastišas“ 2015 02 27.
 • Vytis Smolskas – nominacijos „Metų proveržis“ laimėtojas kartu su grupe „Makchu Pikchu“. Muzikos asociacijos metų apdovanojimai (M.A.M.A.) 2014 buvo surengti Žalgirio arenoje, Kaune, 2015 m. sausio 30 d. Daugiau informacijos.
 • 2015 m. sausio 16 d. mokytoja metodininkė Alla Raškevičienė vedė metodinį seminarą mokyklos fortepijono specializacijos mokytojams.
 • 2012 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė mokymo metodinę priemonę „Skambinimas vakarų aukštaičių ir žemaičių kanklėmis“, kurią išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2012, 138 p. (17,25 sp. l.) [ISBN: 978-995-520-785-6]. Nuotrauka
 • 2009 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė mokslinę monografiją „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje“, kurią išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 504 p. (63 aut. l. ) [ISBN: 978-9955-20-449-7]. Nuotrauka

Comments are closed