Solfedžio dalyko moksleivių kūrybinio projekto „Mano pirmoji dainelė“ koncertas

Gegužės 18 d., bendradarbiaujant su Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra” mokytojais ir mokiniais, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vyko solfedžio dalyko moksleivių projekto ,,Mano pirmoji dainelė” koncertas.

Koncerto metu skambėjo 26 Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra” jaunųjų kūrėjų kompozicijos, kurias atliko 53 muzikos mokyklos ,,Lyra” ir 22 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniai. Pagrindinis šio koncerto tikslas – galimybė jauniesiems kūrėjams išgirsti jų sukurtus kūrinius atliekamus ne tik jų pačių, bet ir konservatorijos moksleivių. Tai puiki proga muzikos mokyklos „Lyra“ mokiniams parodyti savo kūrinius publikai. Koncerto idėja – sujungti skirtingas kartas – supažindinti muzikos mokyklos mokinius per draugišką ir bendrą muzikavimą su konservatorijos jaunaisiais atlikėjais, o konservatorijos moksleivius – su muzikos mokyklos jaunimu. Konservatorijos mokiniams buvo puiki pirmoji pedagoginio darbo patirtis, galimybė muzikuoti ir bendradarbiauti su didelės sudėties įvairių specialybių atlikėjais ir vaikais, bei laisvai muzikuojant ansamblyje atskleisti savo meninius gebėjimus. Mokiniams suteikta didelė kūrybinė, kūrinių aranžavimo, bei atlikimo laisvė. Muzikos mokyklos mokiniams pirmoji patirtis scenoje muzikuoti su vyresniais mokiniais, kurie savo muzikavimu praturtino mažųjų mokinių sukurtų autorinių kompozicijų skambesį.

Koncerto metu netrūko gerų emocijų ir gausių žiūrovų aplodismentų. Šis bendradarbiavimas buvo labai prasmingas ir naudingas abiejų mokyklų mokiniams, todėl yra tikimasi, kad ateity mokyklų bendradarbiavimas nenutrūks.

Comments are closed.