Mokyklos strategija

Vizija

Mokykla – moderni neformalaus vaikų muzikinio ugdymo įstaiga:

  • teikianti kryptingą muzikinį išsilavinimą;
  • ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, gebančias suprasti ir vertinti profesionalią muziką, kūrinius, kultūrinės aplinkos procesus;
  • padedanti mokiniui pasiruošti savarankiškai bei efektyviai dalyvauti kultūriniame miesto gyvenime;
  • padedanti gabiausiems ugdytiniams pasiruošti studijoms aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigose.

Misija

Mokyklos paskirtis – teikti visuomenei kokybišką muzikinį išsilavinimą, kuris ugdytų visapusišką asmenybę, žadintų kultūrinę aplinką, taip pat leistų integruoti neįgaliuosius į visuomenę.

Prioritetai

  • Vaikus mokyti muzikos meno, sudaryti ir tobulinti jų instrumentinio ir vokalinio muzikavimo įgūdžius.
  • Plėtoti ryšius su kitomis respublikos ir užsienio muzikinio švietimo įstaigomis, muzikiniais kolektyvais, rajono mokyklinėmis ir ikimokyklinėmis įstaigomis.
  • Sudaryti sąlygas mokyklą reprezentuojantiems mokomiesiems kolektyvams, solistams nuvykti į respublikinius ir tarptautinius konkursus, festivalius.
  • Tirti vaikų ir tėvų poreikius papildomo ugdymo veiklai tobulinti.

Comments are closed.