Mokyklos strategija

Vizija

Nuolat tobulėjanti, atvira naujovėms ir visapusiškai saugi, aktyvių bei kūrybingų bendruomenės narių įstaiga, kurioje pasiekiama muzikinės kultūros ir asmenybės darna.

Misija

Teikti visuomenei kokybišką muzikinį išsilavinimą, užtikrinti profesionalų ugdymą, per kurį išauginama savarankiška, pilietiškai brandi asmenybė, gebanti suprasti ir vertinti įvairią muziką; sudaryti sąlygas skleistis kiekvieno ugdytinio saviraiškai ir individualybei.

Vertybės

Pagarba kiekvienam žmogui
Bendruomeniškumas ir tolerancija
Pilietiškumas ir tautiškumas
Saviugda ir profesinis tobulėjimas
Profesionalumas ir atsakomybė
Demokratija

Comments are closed.