Atsisveikinimas su Albertu Vytautu Baika

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ bendruomenė liūdi mirus ilgamečiam darbuotojui, buvusiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui, dr. doc. Albertui Vytautui Baikai.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.

Dr. doc. Albertas Vytautas Baika bus kremuojamas, atsisveikinimas prie karsto vyks lapkričio 23 d. 16–18 val. Vilniuje, J. Matulaičio a. 3 (5 šarvojimo salė).

SVARBUS PATIKSLINIMAS: Lapkričio 23 d. šarvojimo salėje bus karstas su velioniu. Iš karto po atsisveikinimo, velionis bus vežamas kremavimui. Artimųjų prašymas – nenešti į salę gėlių ir vainikų.

Comments are closed.