Mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“ dalyvavo natų leidinio „Vytautas Laurušas. Dainos chorui“ pristatyme

2024 m. birželio 1 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko natų leidinio „Vytautas Laurušas. Dainos chorui“ pristatymas, kuriame kompozitoriaus Vytauto Laurušo dainas atliko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“, diriguojamas choro vadovo Rolando Aiduko, dalyvaujant chormeisteriui Evaldui Steponavičiui, koncertmeisteriui Patrikui Radzevičiui.


Mokytojas ekspertas, doc. Rolandas Aidukas sudarė minėtą natų rinkinį „Vytautas Laurušas. Dainos chorui“ (52 psl.), kurį išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija (ISMN 979-0-806003-27-5). R. Aidukas parengė pratarmę, kuri pateikta leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis. Renginio metu R. Aidukas skaitė pranešimą apie kompozitoriaus V. Laurušo chorinę kūrybą, leidinio sudarymo aplinkybes, renginyje dalyvavo ir kalbėjo Vinco Kudirkos premijos laureatė dr. prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, kompozitoriaus žmona prof. Irena Laurušienė, kompozitorius doc. Antanas Jasenka.

Vykusį renginį organizavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras, renginį vedė Dominykas Žvirblis.

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“

_

__

Comments are closed.