Atsisveikinimas su Albertu Vytautu Baika

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ bendruomenė liūdi mirus ilgamečiam darbuotojui, buvusiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui, dr. doc. Albertui Vytautui Baikai. Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems. Dr. doc. Albertas Vytautas Baika bus kremuojamas, atsisveikinimas…

Skaityti toliau

Metodinė savaitė 2022

DĖMESIO! DOMANTO MILIAUS SEMINARAS ĮVYKS 2022 M. LAPKRIČIO 23 D. 12.00 VAL. 2022 m. lapkričio 14 – 19 d. vyks Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jau antrus metus organizuojama metodinė savaitė…

Skaityti toliau