Stojimo į Vilniaus muzikos mokyklą „Lyra“ anketa

  Norinčio mokytis vaiko vardas, pavardė *

  Vaiko gimimo data (metai-mėnuo-diena) *

  Kokią bendrojo ugdymo mokyklą lankys ir kurioje klasėje mokysis š. m. rugsėjo 1 d.? *

  Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė *

  Telefono numeris *

  El. paštas *

  Adresas *

  Specialybė, į kurią norima stoti *

  Antras specialybės pageidavimas (galite pasirinkti tam atvejui, jei nepatektumėte į pagrindinę pasirinktą specialybę)

  Trečias specialybės pageidavimas (galite pasirinkti tam atvejui, jei nepatektumėte į pagrindinę pasirinktą specialybę)

  Papildoma informacija

  Comments are closed.