Vadovai

Mokyklos direktorius

Gintautas SmolskasGintautas Smolskas

tel. (8 5) 247 8414,
el. paštas direktorius@lyra.vilnius.lm.lt

I vadybinė kvalifikacinė kategorija
Mokytojas ekspertas

Gintautas Smolskas [g. 1957.XII.9 Kaune], liet. akordeonininkas, pedagogas. 1982 baigė Lietuvos konservatoriją. 1985–1987 tobulinosi Lietuvos konservatorijos asistentūroje-stažuotėje. Nuo 1981 B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos akordeono mokytojas, nuo 1998 mokytojas ekspertas. 1982–1985, 1996–2004 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje (nuo 2004 Lietuvos muzikos ir teatro akademija), nuo 1998 lektorius. 1994 paskirtas Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 1998 – direktorium.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Albertas Vytautas Baika

tel. (8 5) 247 4214,
el. paštas pavaduotojas@lyra.vilnius.lm.lt

I vadybinė kvalifikacinė kategorija
Docentas, humanitarinių mokslų daktaras

A. V. Baika [g. 1934.XI.21 Biržuose], liet. akordeonininkas, muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras (muzikologija, 1993; menotyros kandidatas, 1987). 1958 m. baigė Vilniaus universitetą (pramonės ekonomikos specialybę), 1964 m.– Lietuvos konservatoriją. 1958–65 m. dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1966 m. buvo paskirtas Liaudies instrumentų skyriaus vedėju. 1965–2001 m. dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija); docentas (1989). 1978–92 Lietuvos konservatorijos akordeonų orkestro vadovas, 1978–1992 m. akordeono sekcijos pirmininkas. Nuo 2004 m. dirba Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Saulius Subačius

tel. (8 5) 247 8891,
el. paštas ugdymas@lyra.vilnius.lm.lt

III vadybinė kategorija
Vyresnysis mokytojas

Saulius Subačius [g. 1981.VIII.25 Alytuje] – akordeono specializacijos mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 2006 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir įgijo muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją. Nuo 2003 m. pradėjo dirbti akordeono mokytoju Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“, o nuo 2012 m. – direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Romaldas Jonavičius

tel. (8 5) 243 3109,
el. paštas ukis@lyra.vilnius.lm.lt

Specialusis vidurinis išsilavinimas

Romaldas Jonavičius [g. 1941.III.01 Šiaulių raj.] – pučiamųjų instrumentų specializacijos mokytojas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 1966 m. baigė Klaipėdos muzikos technikumą ir įgijo orkestro artisto, pučiamųjų orkestro vadovo bei vaikų muzikos mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
1965–1969 m. Kultūros ministerijos Klaipėdos pučiamųjų orkestro artistas.
1969–1973 m. Kultūros ministerijos Vilniaus pučiamųjų orkestro „Trimitas“ artistas.
1973–1977 m. Lietuvos radijo ir televizijos orkestro artistas.
1977–2005 m. Vilniaus aklųjų draugijos orkestro vadovas.
Nuo 1995 m. pradėjo dirbti trimito mokytoju Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“, o nuo 2009 m. – direktoriaus pavaduotoju ūkiui.

Comments are closed.