Teisės aktai

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos sprendimais, „Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų“ pagrindu parengtais mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Comments are closed.