Kitų įstaigų renginiai, konkursai, …

2024 M. BALANDŽIO MĖN.

2024 m. balandžio 12 d. RESPUBLIKINIS JUOZO NAUJALIO JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSAS, SKIRTAS PAMINĖTI 155-OSIOMS KOMPOZITORIAUS GIMIMO METINĖMS IR 100-METĮ MININČIAI LIETUVOS DAINŲ ŠVENTEI „KAD GIRIA ŽALIUOTŲ 2024“. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos menų ir muzikos mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų mokiniai. Renginio nuostatai > anketa > tėvų sutikimas >. Organizuoja Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija.

2024 m. balandžio 12 d. RESPUBLIKINIS TEATRALIZUOTAS MUZIKINIS FESTIVALIS „ZOOMUZIKA-2024“. Festivalyje gali dalyvauti muzikos (meno) mokyklų pradinio muzikinio ugdymo (I – IV kl.) mokiniai. Renginio nuostatai > .Organizuoja Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla.

2024 m. balandžio 13 d. II TARPTAUTINIS TAURO ADOMAVIČIAUS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ VARINIAIS PUČIAMAISIAIS INSTRUMENTAIS KONKURSAS. Išsamią informaciją, kontaktus ir konkurso nuostatus rasite čia >. Konkursą organizuoja Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 13 d. III RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ STYGININKŲ KONKURSAS „PAVASARIO STYGA“. Konkurso dalyviai: formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikos ir meno mokyklų mokiniai – solistai, grojantys styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele) ir styginių instrumentų kameriniai ansambliai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Vilniaus Algirdo muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 13 d. IV TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „LAUDATE PUERI“. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio neformalaus švietimo muzikos ir meno mokyklų dainavimo, liaudies/nacionalinių styginių instrumentų, medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų dalykų mokiniai. Konkurso nuostatai >. Daugiau informacijos https://www.cantoresdavid.lt/laudatepueri . Organizuoja Kauno sakralinės muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 18 d. RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ, FORTEPIJONINIŲ IR KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS ,,MUZIKOS ŽAISMAS 2024”. Festivalis vyks kuris vyks Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykloje (Statybininkų g. 23, Rūdiškės, Trakų r.). Festivalio nuostatai >, anketa solistui >, anketa ansambliui >, anketa kameriniam ansambliui >.

2024 m. balandžio 19 d. VIII TARPTAUTINIS VERONIKOS VITAITĖS FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS. Konkurso dalyviai – 7–19 metų amžiaus mokinių fortepijoniniai ansambliai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Utenos meno mokykla.

2024 m. balandžio 19 d. DAINŲ FESTIVALIS „DAINOS IŠ TREMTIES“. Konkurso dalyviai – skirtingų Lietuvos regionų bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai. Renginio nuostatai > , registracija >. Organizuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras.

2024 m. balandžio 19 d. V RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ ANTROJO INSTRUMENTO (FORTEPIJONO) FESTIVALIS „MUZIKOS GARSAI – 2024“. Festivalyje gali dalyvauti muzikos ir meno mokyklų visų klasių antrojo instrumento (fortepijono) mokiniai. Festivalyje gali dalyvauti ne daugiau kaip du vieno pedagogo parengti dalyviai. Renginio nuostatai > anketa >. Organizuoja Panevėžio muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 19 d. RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS, SKIRTAS ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS 85-MEČIUI. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos konservatorijų, menų gimnazijų, meno ir muzikos mokyklų mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.

2024 m. balandžio 19 d. TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS „PAVASARIO VYTURIAI“. Konkurse kviečiami dalyvauti solistai, Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų, meno gimnazijų ir konservatorijų mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Pagirių meno mokykla.

2024 m. balandžio 19 d. III RESPUBLIKINIS MOKINIŲ AUTORINĖS MUZIKOS FESTIVALIS „NAUJA GAIDA“. Festivalyje savo muzikinę kūrybą pristato 1–12 klasių mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinis būrelis.

2024 m. balandžio 19–20 d. XV TARPTAUTINIS AKORDEONISTŲ KONKURSAS „ASCOLTATE 2024“. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus jaunieji akordeonistai – solistai, ansambliai, orkestrai. Renginio nuostatai >. Konkursą organizuoja Kauno krašto akordeonistų draugija, Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno 1-oji muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 21 d. VI RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ STYGINIŲ INSTRUMENTŲ LIETUVIŠKOS PJESĖS FESTIVALIS, SKIRTAS TADO ŠERNO 90-MEČIUI. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos neformaliojo formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikinio ugdymo programas vykdančių bei formalųjį švietimą papildančių mokyklų styginių instrumentų specializacijos muzikos atlikėjai solistai ir ansambliai. Renginio nuostatai > . Registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį galite čia > . Organizuoja Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 24–28 d. VIII TARPTAUTINIS PIANISTŲ KONKURSAS „AUGUSTOW 2024“. Konkurse gali dalyvauti mokiniai ir studentai iki 22 metų amžiaus. Renginio nuostatai > registracijos forma >. Konkursą organizuoja Augustavo Emil Mlynarski muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 26 d. VI RESPUBLIKINIS AKORDEONISTŲ FESTIVALIS „DRAUGŲ MELODIJOS – 2024“. Festivalyje gali dalyvauti įvairaus amžiaus jaunieji akordeonistai – solistai, įvairaus sąstato ansambliai, kuriame yra bent vienas akordeonas. Renginio nuostatai > anketa >. Organizuoja Panevėžio muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 26 d. II RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS „CAPRICCIO 2024“. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos bei meno mokyklų fortepijono specialybės mokiniai. Konkurso nuostatai >  anketa >. Organizuoja Šiaulių Dainų muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 26 d. IX RESPUBLIKINIS AKORDEONISTŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS „VIVO – 2024“. Festivalyje gali dalyvauti ir kitų specialybių moksleiviai, grojantys su akordeonistais. Festivalio nuostatai >  anketa >. Organizuoja Kauno rajono meno mokykla.

2024 m. balandžio 26 d. TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ-PIANISTŲ KONKURSAS „MUZIKINIS PAVASARIS“. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio valstybinių, savivaldybių bei privačių muzikos, meno mokyklų, muzikos ir menų gimnazijų fortepijono specialybės mokiniai. Konkurso nuostatai > . Dalyvio paraišką galima užpildyti, paspaudus nuorodą >  . Organizuoja Panevėžio muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 27 d. II JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS „DAINA LIETUVAI“. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities bendrojo ugdymo ir muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų 5–12 klasių moksleiviai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Plakatas

2024 m. balandžio 27 d. I RESPUBLIKINIS MUZIKOS ATLIKĖJŲ FESTIVALIS „MUZIKINĖ KARUSELĖ“. Festivalyje kviečiami dalyvauti vaikai nuo 3 metų, paaugliai, suaugusieji. Laukiami vaikų darželių, muzikos ir meno mokyklų auklėtiniai, Lietuvos specializuotų menų mokyklų ir konservatorijų, privačių studijų ir privačias pamokas lankantys mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja VŠĮ „Culture live“.

2024 m. balandžio 27 d. III RESPUBLIKINIS ALEKSANDRO KAČANAUSKO JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS. Konkurse kviečiami dalyvauti 11–19 metų muzikos mokyklų solinio dainavimo dalyko mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla.

2024 m. balandžio 28 d. LIETUVOS JAUNŲJŲ PIANISTŲ ŠIUOLAIKINĖS FORTEPIJONINĖS MUZIKOS FESTIVALIS „NAUJI GARSAI 2024“. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų fortepijono specialybės, papildomo fortepijono, privačių muzikos studijų ir savarankiškai pasiruošę 5-18 metų mokiniai bei fortepijoniniai ansambliai. Festivalyje gali dalyvauti skirtingų klasių, taip pat mokytojo ir mokinio fortepijoniniai ansambliai. Renginio nuostatai >. Anketos: ansamblis fort. > ansamblis papild.instr. > dalyvis fort. > dalyvis papild.instr. >. Organizuoja VšĮ muzikos mokykla „Ugnelė“.

_

2024 M. GEGUŽĖS MĖN.

2024 m. gegužės 3 d. RESPUBLIKINIS 2–11 KLASIŲ MOKINIŲ UKULELIŲ ANSAMBLIŲ IR SOLISTŲ FESTIVALIS „4 STYGOS“, SKIRTAS EUROPOS DIENAI. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo, meno ir muzikos mokyklų bei kitų neformalaus švietimo įstaigų 2–11 kl. mokiniai, grojantys ukulele ansamblyje ir/ar solo. Renginio nuostatai >. Organizuoja Vilniaus Tuskulėnų gimnazija.

2024 gegužės 4 d. III RESPUBLIKINIS FESTIVALIS-KONKURSAS „SU MEILE MUZIKAI“, III etapas: solo – instrumentalistai solistai. Konkurse kviečiami dalyvauti vaikai ir suaugę, pasiruošę savarankiškai arba privačiose studijose, muzikos, meno mokyklose, gimnazijose, konservatorijose, aukštosiose mokyklose, grojantys solo instrumentu kaip pagrindiniu bei kaip papildomu instrumentu. Organizuoja TYLOS muzikos studija. Renginio nuostatai >. Dalyvio paraiška-anketa >.

2024 m. gegužės 4 d. VIII RESPUBLIKINIS GITAROS KAMERINIŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS „MUZIKINIAI RAKTAI“ . Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos bei meno mokyklų mokiniai, grojantys įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose (duetai, trio ir kiti), kurių sudėtyje yra privaloma gitara. Renginio nuostatai >. Organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla.

2024 m. gegužės 8 d. XIV TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ SEMINARAS-KONKURSAS „SENTIMENTAI VALSUI 2024“. Konkurse kviečiami dalyvauti 7–19 metų jaunieji atlikėjai – solistai instrumentalistai, muzikuojantys įvairiais muzikos instrumentais iš Lietuvos Respublikos, užsienio muzikos, meno mokyklų, privačių ir kitų neformalaus ugdymo įstaigų. Renginio nuostatai >. Dalyvio paraiška-anketa >. Organizuoja Alytaus r. meno ir sporto mokykla.

2024 m. gegužės 8 d. VI RESPUBLIKINIS VAIKŲ IR JAUNIMO DAINAVIMO KONKURSAS-FESTIVALIS „GARSŲ SŪKURY“. Konkurse-festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos muzikos ir meno mokyklų solistai, mažieji vokaliniai ansambliai (duetai, tercetai, kvartetai) ir vokaliniai ansambliai (nuo 5 iki 12 dalyvių). Renginio nuostatai >. Organizuoja Ukmergės meno mokykla.

2024 m. gegužės 10 d. III RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ FLEITININKŲ SOLISTŲ KONKURSAS „VIVAT FLEITA-2024“. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, muzikos ir meno gimnazijų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 1-12 kl. mokiniai, grojantys skersine fleita. Konkurso nuostatai >. Organizuoja Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija.

2024 m. gegužės 11–12 d. VI LIETUVOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ KONKURSAS „CANTABILE 2024“. Konkurse dalyvauti mokyklinio amžiaus vaikai ir paaugliai, besimokantys klasikinio solinio ar ansamblinio dainavimo. Konkurso nuostatai > , Tėvų sutikimas > . Organizuoja Vilniaus muzikos mokykla „Ugnelė“.

2024 m. gegužės 15 d. VI RESPUBLIKINIS VOKALINĖS MUZIKOS KONKURSAS-FESTIVALIS „KOL ŠIRDYJE LAKŠTINGALA GIEDOS“. Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus solistai ir vokaliniai duetai. Konkurso nuostatai > , dalyvio anketa >. Organizuoja Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla.

2024 m. gegužės 17 d. II RESPUBLIKINIS POVILO MEŠKĖLOS POPULIARIOSIOS MUZIKOS KONKURSAS. Konkurse kviečiami dalyvauti jaunieji atlikėjai iš Lietuvos Respublikos muzikos, meno, privačių mokyklų, kolegijų, konservatorijų bei kitų neformalaus ugdymo įstaigų. Konkurso nuostatai > . Organizuoja Vilniaus Algirdo muzikos mokykla.

2024 m. gegužės 17–18 d. I LIETUVOS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) bei neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) įstaigų mokiniai. (Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Kosciuškos g.13, Vilnius). Renginio nuostatai >. Dalyvio paraiška-anketa >.

2024 m. gegužės 21 d. I RESPUBLIKINIS GITARŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS-KONKURSAS, SKIRTAS ŠIAULIŲ SAULIAUS SONDECKIO MENŲ GIMNAZIJOS 85-MEČIUI. Konkurse kviečiami dalyvauti 1‒12 klasių bendrojo ugdymo, muzikos ir meno mokyklų, privačių studijų gitarų ansambliai, kurių dalyviai skambina klasikinėmis, akustinėmis, elektrinėmis gitaromis. Renginio nuostatai >. Organizuoja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.

2024 m. gegužės 24 d. V RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ MUZIKANTŲ KONKURSAS „MUZIKA@-2024“. Konkurse gali dalyvauti muzikos/meno, gimnazijų fortepijono, akordeono, klasikinės gitaros, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, liaudies instrumentų (solistai) ir įvairios sudėties ansambliai bei orkestrai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla.

2024 m. gegužės 24 d. RESPUBLIKINIS VARINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ FESTIVALIS „VILNIAUS TRIMITAI“. Festivalyje kviečiami dalyvauti šalies muzikos mokyklų, meno gimnazijų ir  konservatorijų, kitų (taip pat ir nevalstybinių muzikos įstaigų)  mokiniai, grojantys variniais pučiamaisiais ir kitais instrumentais. Renginio nuostatai >. Organizuoja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla.

2024 m. gegužės 29 d. VII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS „POLIFONIJA IR AŠ“. Konkurse kviečiami dalyvauti muzikos bei meno mokyklų jaunieji pianistai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Radviliškio muzikos mokykla.

2024 m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. TARPTAUTINIS CHORŲ FESTIVALIS „SKAMBĖKIT, KAIŠIADORYS!“. Renginyje kviečiami dalyvauti Lietuvos suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo chorai, vokaliniai ansambliai. Išsami informacija čia >. Organizuoja Kaišiadorių kultūros centras ir moterų choras „Nona“.

_

2024 m. BIRŽELIO–RUGPJŪČIO MĖN.

2024 m. birželio 1 d. TARPTAUTINIS MUZIKOS KONKURSAS „LAIKAS MUZIKAI 2024“ BIRŠTONO KURHAUZE. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio neformaliojo švietimo įstaigų muzikos ir meno mokyklų moksleiviai bei savarankiškai pasiruošę mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Edukologinės kultūros ir menų institutas.

2024 m. birželio 3–4 d. III TARPTAUTINIS KONKURSAS „TROFEO MUSICALE“. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio jaunieji atlikėjai, grojantys fortepijonu, styginiais ir pučiamaisiais instrumentais, fortepijoniniai ansambliai (išskyrus 2 fortepijonus), instrumentiniai ansambliai iki 10 narių, kurių sudėtyje yra fortepijonas. Renginio nuostatai >. Organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla.

2024 m. birželio 4 d. VI TARPTAUTINIS RIMVYDO ŽIGAIČIO VAIKŲ IR JAUNIMO KAMERINĖS MUZIKOS KONKURSAS–FESTIVALIS. Konkurse kviečiami dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas: muzikos, menų mokyklų ugdytiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais, dainuojantys, savarankiškai studijuojantys. Renginio nuostatai >. Organizuoja Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla ir Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras.

2024 m. birželio 4–5 d. VI TARPTAUTINIS JONO TALOČKOS VARDO MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ KONKURSAS. Konkurse gali dalyvauti konservatorijų, meno, muzikos, ir privačių mokyklų auklėtiniai. Negali dalyvauti aukštųjų mokyklų studentai. Renginio nuostatai >. Organizuoja VŠĮ Taip Kitaip, Utenos meno mokykla, ir Jono Taločkos šeimos nariai.

2024 m. birželio 5 d. RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „IN CORPORE“. Konkurse kviečiami dalyvauti muzikos (meno) mokyklų fortepijono, antro instrumento, styginių, akordeono, pučiamųjų, tautinių instrumentų, džiazo skyriaus mokiniai. Konkurso nuostatai >. Organizuoja Gargždų muzikos mokykla.

2024 m. birželio 6 d. V RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KAMERINĖS MUZIKOS KONKURSAS „ALVEARE DI MUSICA 2024“. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos meno ir muzikos mokyklų jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais instrumentais ansamblyje, kurių sudėtyje yra privalomas mokinio pianisto dalyvavimas; vokalistai, kuriems akompanuoja pianistai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Elektrėnų meno mokykla.

2024 m. birželio 7–8 d. III TARPTAUTINIS PIANISTŲ IR SMUIKININKŲ KONKURSAS „M. K. ČIURLIONIO MUZIKOS SPALVOS“. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių muzikos, meno mokyklų mokiniai. Renginio nuostatai >. Organizuoja Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla.

2024 m. birželio 7 d. I RESPUBLIKINIS TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIŲ FESTIVALIS „KANKLIŲ STYGOSE“. Festivalyje kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų liaudies instrumentų ansambliai, orkestrai (kanklių, birbynės, skudučių, skrabalų, lumzdelių). Renginio nuostatai >. Organizuoja Vilkaviškio muzikos mokykla.

2024 m. birželio 13–16 d. BALTIJOS GITARŲ FESTIVALIS. Daugiau informacijos čia >

2024 m. rugpjūčio 14–23 d. TARPTAUTINIS MUZIKOS KONKURSAS IR FESTIVALIS „MUZIKA BE SIENŲ“ DRUSKININKUOSE. Daugiau informacijos http://www.musicwithoutlimits.lt/ .

LIETUVOS VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ TELEVIZIJOS KONKURSAS „DAINŲ DAINELĖ 2024“. Renginio NUOSTATAI >. (Konkursą organizuoja ir metodiškai vadovauja jo rengimuisi Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Organizavimo etapai čia >). REGISTRACIJA ATRANKOMS JAU VYKDOMA.

_

2024 m. SPALIO MĖN..

2024 m. spalio 27-30 d. TARPTAUTINIS NECHAMOS LIFŠICAITĖS VOKALISTŲ KONKURSAS. Konkurso internetinėje svetainėje https://www.competition.lt/ pateikiama visa, su konkursu susijusi informacija: nuostatai, registracija, repertuarai. Informacija konkurso programos klausimais – doc. Rolandas Aidukas (867315956, rolandas.aidukas@gmail.com)

Comments are closed.