Liaudies instrumentų ansamblis

Lyros pavasaris 121 Liaudies ans

Liaudies instrumentų ansamblis „Lyra“, vadovaujamas Nijolės Glovickienės ir Dariaus Trimonio, dalyvauja respublikinėse Moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, įvairiuose respublikiniuose liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivaliuose ir šventėse: „Tau, motule, skamba kanklės“, „Sveika, vasarėle“, „Ralio“, „Džiaukimės drauge“, „Ainių sutartinė“, „Tek saulele“, „Vilniaus vieversėliai“, „Giedu dainelę“, „Gaudžia daudytės“, „Klonių aidai“, „Pavasario sutartinė“ ir kituose. Ansamblis 2003 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo“ kartu su M. Mažvydo progimnazijos šokėjais „Žiogiukai“ (vadovė V. Likšienė).

Comments are closed.