Pedagogų metodinė ir kūrybinė veikla

Didžiuojamės „Lyros“ mokytojais ir sveikiname juos:

 • 2023 m. sausio-balandžio „Muzikos barų“ numeryje (rubrika „Choro magija“) atspausdintas mokytojo Rolando Aiduko straipsnis „Lietuvos chorai gieda „Da pacem“, tikėdami Ukrainos pergale“ Straipsnis  
 • 2023 m. gegužės 23 d. fortepijono mokytojai Tatjanai Šlaustienei buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • 2023 m. balandžio mėn. mokytojui ekspertui Rolandui Aidukui įteikta Vilniaus rajono savivaldybės merės padėka už bendradarbiavimą įgyvendinant VIII tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Kristus karaliauja! Aleliuja!“. Padėka Apie festivalį
 • 2023 m. balandžio 13 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas dalyvavo respublikinėje meno (muzikos) mokyklų mokytojų konferencijoje „Metodinės naujovės ir aktualijos, dirbant su meno (muzikos) mokyklų mokiniais“ ir skaitė pranešimą tema „Muzikos (meno) mokyklos individualios pamokos formos ir struktūra”. Konferencija vyko Elektrėnų meno mokykloje. Organizatorius – Elektrėnų meno mokykla.
 • 2023 m. kovo 18–19 d. kanklių mokytoja Viktorija Gečaitė laimėjo II laipsnio laureato diplomą XV nacionaliniame Jono Švedo konkurse.
 • 2023 m. kovo 15 d. mokytojai Rolandas Aidukas ir Evaldas Steponavičius dalyvavo Tarptautiniame Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos (LMMA) ir Europos muzikinio ugdymo asociacijos (EAS) organizuotame Europos muzikos dienos mokykloje (EuDaMuS) renginyje. Padėka
 • 2023 m. vasario 26 d. Vilniaus verslo centro „Park Town“ Konferencijų salėje vyko antrasis ERASMUS+ projekto „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ III modulis „Vaikų dainavimo mokymo metodiniai principai“, skirtas šalies dainavimo ir muzikos mokytojams. Projekto ekspertas – Rolandas Aidukas. Atviras pamokas vedė mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas. Dalyvavo jo mokiniai:  Izabelė Šinkevičiūtė, Emilija Beliavska, Austėja Šavelytė, Ieva Lenkaitytė, Feliksas Oskaras Klimas, Radvilė Dėnaitė.
  Daugiau informacijos: https://vocalteaching.lt/
 • 2023 m. sausio 21 d. Vilniaus verslo centro „Park Town“ Konferencijų salėje vyko antrasis ERASMUS+ projekto „Inovatyvi metodika dainavimo mokytojams“ modulis, skirtas dainavimo mokytojams. Projekto ekspertas – Rolandas Aidukas. Mokymus vedė doc. Eglė Juozapaitienė. Dalyvavo mokytojo eksperto Rolando Aiduko mokiniai: Gabrielė Savickytė, Faustas Povilaitis, Mantvydas Jašinskas, Greta Stefanovič, Majus Vaznonis. 
  Pirmasis šio projekto modulis vyko 2022 m. lapkričio 19 d. Jame dalyvavo lektorė Aušra Liutkutė, mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas ir jo mokiniai Mantvydas Jašinskas bei Kasparas Žilinskas. 
  Daugiau informacijos: https://vocalteaching.lt/
 • 2022 m. lapkričio 21 d. respublikinėje metodinėje konferencijoje „Ugdymo(si) turinio kaitos tendencijos meno/muzikos mokyklose“, kuris vyko Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, plenarinį pranešimą skaitė mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas tema „Ugdymo proceso tendencijos ir mokymo metodų galimybės muzikos/meno mokyklos pamokoje“. Šioje konferencijoje pranešimą „Žaidimai ir motyvacija pradedančiųjų fortepijono, solfedžio ir kitose muzikos pamokose“ skaitė fortepijono mokytoja ekspertė Agnė Ragauskienė.
 • 2022 m. spalio 10 d. muzikos istorijos mokytojai Laimai Budzinauskienei skirta Vytauto Landsbergio premija už XIX a. muzikinės kultūros archeologiją monografijoje „Vilniaus katedros kapela“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2021). Nuoroda į straipsnį
 • 2022 metų rugpjūčio 14 d. mokytojos Tatjana Šlaustienė, Agnė Ragauskienė ir Birutė Bizevičiūtė dalyvavo XXII tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų“ mokslinėje konferencijoje, kur skaitė metodinius pranešimus.
 • 2022 m. gegužės 31 d. muzikos istorijos mokytojai Jolantai Vaišvilienei buvo suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
 • 2022 m. gegužės 31 d. fortepijono mokytojai Agnei Ragauskienei buvo suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
 • 2021 m. birželio 7 d. fortepijono mokytojai Elžbietai Pileckai buvo suteiktos mokytojo metodininko ir koncertmeisterio metodininko kvalifikacinės kategorijos. 
 • 2021 m. balandžio 23 d. mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos organizuotame renginyje, kuriame vedė atviras pamokas ir mentoriavo studentams atliekant praktines dalyko užduotis.
 • 2021 m. balandžio 8 d. mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo nuotoliniame gerosios patirties sklaidos patyriminių įspūdžių renginyje „Kolega-kolegai“, kuriame skaitė du pranešimus – „Koncertmeisteris muzikos mokykloje“ ir „Fortepijono pamoka. Kontaktinė ir nuotolinė“
 • 2021 m. kovo 29 d. fortepijono mokytoja Elžbieta Pilecka Zoom platformoje pristatė savo metodinius darbus „Koncertmeisteris muzikos mokykloje“ ir „Fortepijono pamoka. Kontaktinė ir nuotolinė“ kitų muzikos ir meno mokyklų mokytojams.
 • 2021 m. kovo 17 d. mokytoja Jolanta Vaišvilienė skaitė pranešimą „Kai nauja yra pamiršta sena” VDU Švietimo akademijos nuotolinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ankstyvasis muzikinis ugdymas: pokyčiai ir perspektyvos”.
 • 2020 m. gruodžio 21 d. smuiko mokytojai Meilei Ambrasienei buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • 2020 m. gruodžio 21 d. akordeono mokytojai Astai Žeromskienei buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
 • 2020 m. gruodžio mėn. mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo VI tarptautiniame atlikėjų konkurse Kipre ir pelnė šiuos apdovanojimus: III vietos laureato diplomą fortepijono solo kategorijoje bei specialų prizą už A. Bražinsko „Du preliudus“; IV vietos diplomą muzikinio pedagoginio meistriškumo kategorijoje; diplomą už metodinį darbą.
 • 2020 m. rugsėjo 26 d. vykusiame Rusijos artisto Jevgenijaus Michailovo seminare „Stilistiniai aspektai“ mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo meistriškumo pamokoje.
 • 2020 m. rugsėjo 16 d. mokytojos Jolanta Vaišvilienė, Agnė Ragauskienė ir Birutė Bizevičiūtė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje išsamiai, su muzikinėmis iliustracijomis, pristatė kompozitorių Cornelius Gurlitt bei jo programines pjeses fortepijonui. Tai buvo pirmoji fortepijono specializacijos bei muzikos istorijos ir teorijos sekcijos tęstinio edukacinio projekto „Dedikacija kompozitoriui“ dalis.
 • 2020 m. birželio 9 d. fortepijono mokytojai Audronei Ruzgienei buvo suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
 • 2020 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė recenzavo muzikologės Virginijos Apanavičienės leidinį „Nuo senovės graikų iki postmodernizmo: muzikos teorijos, kompozicijos ir interpretacijos kritikos klausimai“. Išleido Vilniaus leidybos įmonė „Kriventa“. Knyga
 • 2020 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Ambasados Čekijos Respublikoje kvietimu mokytoja Jolanta Vaišvilienė su sutartinių giedotojų grupe ŪTARA dalyvavo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 30-ečio minėjimo renginiuose ambasadoje Prahoje. Buvo atlikta sutartinių  programa ambasados svečiams, pravestas pasidainavimas su Čekijos lietuvių bendruomene. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3083242918407561&type=3
 • 2020 m. vasario 29 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė kaip vertinimo komisijos narė dalyvavo VIII respublikiniame liaudies instrumentrų atlikėjų konkurse „Lietuviška pjesė“.
 • 2019 m. gruodžio 17 d. fortepijono mokytojai Erikai Visockienei buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 
 • 2019 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė (su Marija Joniliene) parašė straipsnį „Etninės kultūros veiklos formos Lietuvos neformaliajame švietime“ kurį išspausdino Daugpilio universiteto (Latvija) mokslo leidinys „Muzikos mokslas šiandien: nuolatinis ir besikeičiantis“, (mokslinis redaktorius Evalds Daugulis), p. 185-192. [ISSN 1691-6034; ISBN 978-9984-14-670-6]
 • 2019 m. gruodžio 4 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė pranešimą „Vaikų tautinės savimonės ugdymo kanklių muzika kai kurie aspektai“ respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Vaiko muzikinių ir meninių kompetencijų ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“, skirtą kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos 200-ųjų gimimo metinių paminėjimui, kurią rengė Vilniaus rajono Riešės vaikų darželis kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Pranešimą iliustravo kanklininkės Kamilija Vozbutaitė ir Emilija Filipavičiūtė.
 • 2019 m. lapkričio 19 d. mokytoja Nadežda Dambrauskienė skaitė pranešimą „Tarnaitė ponia“ arba kam reikalingas solfedžio? Seminaras „Muzikos mokymas: patirtis ir inovacijos“ vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Afiša
 • 2019 lapkričio 6 d. mokytojos Audronė Ruzgienė ir Jolanta Vaišvilienė skaitė metodinius pranešimus Kauno I-oje muzikos mokykloje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Fortepijono pamokos XXI a. muzikos mokykloje. Etiniai ir psichologiniai ugdymo proceso aspektai“. Programa  Tezės  Nuotrauka1  Nuotrauka2
 • 2019 m. spalio 21 d. mokytoja Erika Visockienė skaitė metodinį pranešimą „Fiziologiniai grojimo fortepijonu aspektai“ Panevėžio muzikos mokykloje ir veda atviras meistriškumo pamokas.
 • 2019 m. spalio 10 d. mokytoja Erika Visockienė skaitė metodinį pranešimą „Fiziologiniai grojimo fortepijonu aspektai“ Šiaulių Dainų muzikos mokykloje. Pranešimo afiša  Nuotrauka1  Nuotrauka2  Nuotrauka3
 • 2019 m. liepos 31 – rugpjūčio 3 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė dalyvavo XXXI etnoinstrumentinėje ekspedicijoje po Kretingos ir Klaipėdos rajonus, kurią rengė Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
 • 2019 m. gegužės mėn. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė su sutartinių giedotojų grupe „Ūtara“ dalyvavo tarptautinių folkloro festivalių „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje ir „Atataria vamzdžiai“ Kaune koncertinėse programose.
 • 2019 m. gegužės 9-10 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė pranešimą (atspausdintos tezės) „Šiaurės vakarų Lietuvos etninis instrumentinis muzikavimas XX amžiuje: Skuodo rajonas“ 14-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Muzikos mokslas šiandien: nuolatinis ir besikeičiantis“, kuri vyko Daugpilio universitete (Latvija).
 • 2019 m. balandžio 21 d. Rygoje mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo XVI tarptautiniame klasikinės muzikos konkurse „Viva-music“ ir tapo diplomante. Nuotrauka
 • 2019 m. balandžio 19 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas kaip vertinimo komisijos pirmininkas dalyvavo VIII tarptautiniame jaunųjų atlikėjų ir kompozitorių konkurse „Muzikos garsai“, kuris vyko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Daugiau informacijos
 • 2019 m. balandžio 17 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas dalyvavo 43-ojoje LMTA metinėje mokslinėje konferencijoje, dedikuotoje Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms, kurioje skaitė pranešimą „Viktoro Budrevičiaus (1928–1993) chorinės kūrybos puslapiai: tarp tradicijos ir modernumo“ ir moderavo V sekciją. Daugiau informacijos
 • 2019 m. balandžio 2-9 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas kaip vertinimo komisijos narys dalyvavo III tarptautiniame konkurse „World Harmony” Baku (Azerbaidžanas);
 • 2019 m. vasario mėn. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė parengė straipsnį žurnalui „Muzikos barai“: „Apie briedį ir jo draugus“ (apie Vilniaus apskrities fortepijono muzikos festivalį „Žvėrelių karnavalas“). Straipsnis
 • 2018 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė Kanklių antologijos įvadinį straipsnį (p. 10-31) „Kanklės Lietuvos muziejuose: katalogas“. Leidinį sudarė Vilma Vilūnaitė, mokslinė redaktorė Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė, išleido Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 328 p. (23,43 aut. l.) [ISBN: 978-609-824-200-3]. Nuotrauka
 • 2018 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė metodinę priemonę „Skambinimas šiaurės rytų aukštaičių kanklėmis“, kurią išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 108 p. (13,5 sp. l.) [ISBN: 978-609-471-127-5]. Nuotrauka
 • 2018 m. lapkričio 1-2 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė pranešimą „Šiuolaikinių europinių muzikos instrumentų poveikis tradiciniam lietuvių kanklių repertuarui“ II-je tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ukraina. Europa. Pasaulis. Istorija, vardai kultūros ir meno atspindžiuose“, kuri vyko Kijevo Nacionalinėje Piotro Čaikovskio muzikos akademijoje (Ukraina).
 • 2018 m. spalio 29 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas skaitė paskaitą „Muzikinių gabumų raiška ir ugdymas vokalinės veiklos aspektu“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos seminare „Muzikai gabių mokinių ugdymas: muzikos olimpiados ir muzikinių konkursų patirtys“, kuris vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.
 • 2018 m. spalio 27 d. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas Lazdijų kultūros centre vedė vakarą-koncertą, skirtą kompozitoriaus, choro dirigento Viktoro Budrevičiaus 90-mečiui paminėti. Daugiau informacijos
 • 2018 m. spalio 20 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė pranešimą „Mokinių tautinės savimonės ugdymo kanklių muzika kai kurie aspektai“ respublikinėje dalykinėje konferencijoje „Tautinė muzika: dabarties ir ateities gairės“, skirtoje Jono Švedo 110-osioms gimimo metinėms paminėti, kuri vyko Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje.
 • 2018 m. spalio 12 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė (kartu su Vaiva Jucevičiūte-Bartkevičiene) skaitė pranešimą „Tautinių mažumų ikimokyklinio amžiaus vaikų meninis ugdymas: etnokultūrinis kontekstas“ II Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencijoje, kuri vyko Klaipėdos universitete.
 • 2018 m. spalio 8-11 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė skaitė paskaitas „Jaunimo etnokultūrinis ugdymas Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos neformaliajame švietime“ pagal ERASMUS+ Staff mobility for teaching programą Bydgošč Kazimiero Didžiojo universitete (Lenkija).
 • 2018 m. liepos 31 – rugpjūčio 03 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė dalyvavo XXX etnoinstrumentinėje ekspedicijoje po Mažeikių ir Skuodo rajonus, kurią rengė Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
 • 2018 m. birželio mėn. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė – Respublikinės Dainų šventės Folkloro dienos organizacinio komiteto narė, Sutartinių Kiemo programos sudarytoja, koordinatorė ir vedėja. Padėka  Nuotrauka1  Nuotrauka2
 • 2018 m. birželio 5 d. fortepijono mokytojai Daivai Valackienei buvo suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
 • 2018 m. gegužės 24-25 d. mokytoja Jolanta Vaišvilienė dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ (folkloro ansamblio „Vydraga“ jubiliejinis koncertas „Vaidilos“ koncertų salėje ir „Sutartinių takas“ Vilniaus Barbakane).
 • 2018 m. gegužės 23 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“ fortepijono specializacijos vyr. mokytoja Tatjana Šlaustienė pristatė pirmąjį savo kūrybos fortepijoninių pjesių ir pasakų albumą „Miško šventė“.
 • 2018 m. gegužės 10-11 d. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė (kartu su Vaiva Jucevičiūte-Bartkevičiene) skaitė pranešimą „Etnokultūrinis neformalusis ugdymas: Lietuvos ir Norvegijos muzikos ir meno mokyklų patirtis“ 13-oje tarptautinėje konferencijoje „Muzikos mokslas šiandien: nuolatinis ir besikeičiantis“, kuri vyko Daugpilio universitete (Latvija).
 • 2018 m. balandžio 28 d. fortepijono specializacijos mokytoja Elžbieta Pilecka dalyvavo tarptautiniame festivalyje-konkurse ”Narvskaja  vesna” (Estija, Talinas) ir fortepijono solo “G”  kategorijoje laimėjo I vietą.
 • 2018 m. balanžio 13 d. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė dalyvavo sutartinių giedotojų grupės „Ūtara“ kompaktinės plokštelės pristatymo koncerte Šlapelių muziejuje Vilniuje „ŪTARA: sutartinės“.
 • 2018 m. balandžio mėn. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė dalyvavo radijo laidoje „Muzikos pastišas“ ir „Pakeliui su klasika“.
 • 2018 m. kovo 25 d. fortepijono specializacijos mokytoja Elžbieta Pilecka Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykloje Respublikiniame metodiniame seminare „Ansamblinis grojimas šiuolaikinio ugdymo kontekste“ skaitė pranešimą tema „Koncertmeisteris – ansamblinio grojimo partneris“. Buvo apžvelgta koncertmeisterio profesijos vieta muzikiniame gyvenime, aptarta kokių savybių, tikslų, užduočių reikalauja ši profesija ansambliniame grojime muzikos mokykloje. Pranešėja analizavo specifinius uždavinius, iškylančius akompanuojant skirtingiems instrumentams.
 • 2017–2018 m. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė – „Baltų lankų leidyklos“ integruoto ugdymo vadovėlių serijos „Vaivorykštė“ muzikos dalyko IV klasei specialioji  konsultantė. Daugiau informacijos
 • 2017 m. rugsėjo 26 d. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė sudarė metodinį leidinį  „Ka tau graži – i mon graži“. Tai Palangos švietimo pagalbos tarnybos inicijuotas Palangos etninės kultūros plėtros programos projektas „Tradicinių švenčių papročių puoselėjimas šeimoje“. Nuotrauka  Leidinys
 • 2017 m. balandžio 13 d. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė su sutartinių giedotojų grupe „Ūtara“ dalyvavo tarptautiniame projekte „Netikėti prisilietimai“. Tai penkių koncertų, vykusių skirtinguose Lietuvos meistuose, ciklas, kurio iniciatorius – gitaristas ir kompozitorius Martynas Kuliavas. Sutartinės čia skamba džiazo ir ritminės muzikos improvizacijose. Nuotrauka1  Nuotrauka2
 • 2017 m. kovo 4 d. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė skaitė metodinį pranešimą „Muzikologas – muzikos mokytojas (keletas įžvalgų apie pedagogiką muzikos mokykloje)” respublikiniame seminare „Muzikos istorija šiuolaikinio meninio ugdymo kontekste“. Pranešime iškelti teorinių dalykų metodologijos, mokytojų kompetencijos, mokymosi aplinkos, teorinių dalykų integracijos ir kiti aktualūs klausimai. Renginys vyko Vilniaus miesto centrinėje bibliotekoje.
 • 2017 m. vasario 10 d. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė Vilniaus mokytojų namuose vykusioje konferencijoje „Vaikas ir muzika“ skaitė metodinį pranešimą „Muzika integralaus ugdymo kontekste“, pasidalino įžvalgomis apie muzikos integraciją leidyklos „Baltos lankos” vadovėliuose „Vaivokykštė“ III klasei. Daugiau informacijos
 • 2017 m. sausio 22 d. mokytoja metodininkė Jolanta Vaišvilienė sukūrė kompozitorės Dianos Čemerytės operos vaikams „Vienaragio mįslė“ libretą ir parengė leidybai 1-ąją knygą su CD iš edukacinio ciklo „Klasikinė muzika vaikams“. Knygą išleido leidykla „Muzikija“. Knygos viršelis Knygos pristatymas ir operos gyvas atlikimas įvyko Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje.
 • 2016 m. gegužės-rugsėjo mėn. mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas dalyvavo projekte „Naujų metodų taikymas ugdant vaikų autistų muzikinius gebėjimus“
 • 2016 m. birželio 22 d. fortepijono mokytojai Snieguolei Jogėlienei buvo suteikta mokytojo-eksperto kvalifikacinė kategorija.
 • 2016 m. kovo 2 d. pirmą kartą mūsų mokyklos mokytojos metodininkės Jolantos Vaišvilienės 7 klasės moksleivių Vaidilės Aranauskaitės ir Dominykos Makarovaitės darbas apie kompozitorių Vytautą Barkauską jaunesnįjį išspausdintas meno savaitraštyje „7 meno dienos“ M-puslapių skiltyje, kur jaunieji dailės, muzikos ir teatro kritikai apžvelgia bei vertina meno pasaulį. Daugiau informacijos
 • 2016 m. vasario 6 d. Vilniaus vaikų muzikos mokykloje „Lyra“ įvyko Respublikinė fortepijono dalyko mokytojų konferencija „Jaunojo pianisto ugdymas muzikos mokykloje“, kurioje metodinius pranešimus skaitė ir mūsų mokyklos fortepijono specializacijos mokytojos: Snieguolė Jogėlienė, Audronė RuzgienėDaiva Valackienė, Albina Šikšniūtė, Janina PuodžiukienėDaugiau informacijos  Nuotraukos
 • 2015 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė mokymo metodinę priemonę „Skambinimas suvalkiečių kanklėmis“, kurią išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 114 p. (16,50 sp. l.) [ISBN: 978-609-471-008-7]. Nuotrauka
 • 2015 m. rugpjūčio 14 d. fortepijono specializacijos mokytojos Birutė Bizevičiūtė, Elžbieta Pilecka, Agnė Ragauskienė ir muzikos istorijos mokytoja Jolanta Vaišvilienė skaitė pranešimus tarptautinėje mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Muzika be sienų“ (Music without limits) Druskininkuose. Daugiau informacijos  Konferencijos programa  Nuotrauka
 • 2015 m. balandžio 14 d. fortepijono specializacijos mokytoja Tatjana Šlaustienė skaitė pranešimą IV Vilniaus miesto muzikos mokytojų konferencijoje „Muzikos mokytojas mokykloje“, vykusioje Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos salėje. Daugiau informacijos.
 • 2015 m. balandžio 2-6 dienomis Vilniaus VU liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“ sėkmingai pasirodė tarptautiniame festivalyje ir šventė šv. Velykas nuostabiame Belgijos miestelyje Leuvene. Mūsų mokyklos smuiko mokytojas Bronislovas Glovickis, šio ansamblio meno vadovas, groti ansamblyje pakvietė keturias LYROS mokyklos absolventes, kanklininkes Ievą, Miglę, Mariją ir Pauliną  bei dvi smuikininkes – Gabetą ir Gerdą. Nuotraukos  Daugiau informacijos
 • 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Baltojoje salėje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose  vyko Lietuvos muzikų – 2014 metų tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmės. Buvo pagerbta ir Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ koncertmeisterė ir fortepijono mokytoja Elžbieta Pilecka, kuri 2014 metais laimėjo III tarptautiniame muzikos konkurse Limasolyje (Kipras) I vietą solistų kategorijoje.
 • 2015 m. kovo 13 d. LTR laidoje „Duokim garo“ dalyvavo VU liaudies muzikos kapela „Jaunimėlis“, vadovaujama mūsų mokyklos mokytojo, smuikininko Bronislovo Glovickio. Šioje laidoje taip pat birbyne grojo mokytojas Darius Trimonis ir mūsų mokyklos mokinės bei absolventės – kanklininkės Ieva, Miglė, Paulina, smuikininkės Gabeta ir Gerda. TV įrašą galite pasižiūrėti internetu (pradžia, 11:30, 27:50 min.).
 • Muzikos istorijos mokytoja Jolanta Vaišvilienė dalyvavo režisierės Brigitos Bublytės projekte-spektaklyje „Sutartinių ir flamenco jungtuvės“ (Kaune, Anyksčiuose ir Vilniuje, kartu su flamenco artistais iš Ispanijos ir LMTA III kurso O. Koršunovo aktorinio meistriškumo kurso studentais) ir kartu su minėta režisiere apie šį projektą kalbėjo LR laidoje „Muzikinis pastišas“ 2015 02 27.
 • 2015 m. sausio 16 d. mokytoja metodininkė Alla Raškevičienė vedė metodinį seminarą mokyklos fortepijono specializacijos mokytojams.
 • 2012 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė mokymo metodinę priemonę „Skambinimas vakarų aukštaičių ir žemaičių kanklėmis“, kurią išleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2012, 138 p. (17,25 sp. l.) [ISBN: 978-995-520-785-6]. Nuotrauka
 • 2009 m. mokytoja ekspertė dr. Vida Palubinskienė parašė mokslinę monografiją „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje“, kurią išleido Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 504 p. (63 aut. l. ) [ISBN: 978-9955-20-449-7]. Nuotrauka

Comments are closed.