Aklųjų ir silpnaregių padalinys

Aklųjų ir silpnaregių padalinio kuratorė mokytoja metodininkė Alma Vadeišienė (mob. tel. 868788075).

Šiuo metu Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ Aklųjų ir silpnaregių padalinyje dirba 4 mokytojai:

 • padalinio kuratorė mokytoja metodininkė Alma Vadeišienė (akordeonas);
 • mokytoja Tamara Blažienė (solinis ir chorinis dainavimas);
 • mokytoja metodininkė Virginija Domeikaitė (fortepijonas);
 • mokytoja Dainora Laukžemytė (solfedžio ir muzikos istorija).

 

Muzikos pamokos vyksta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (LASUC), Ateities g. 44, Vilniaus mieste.

Šio padalinio mokinių koncertinė veikla labai plati. Mokiniai koncertavo Čekijos Respublikos ambasadoje, Vokietijos ambasados rezidencijoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje, Lietuvos Prezidentūroje, Lietuvos Seime, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus Rotušėje, Vilniaus edukologijos universitete, Vilniaus mokytojų namų svetainėje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, Vilniaus aklųjų kultūros rūmuose, Radviliškio kultūros rūmuose, Mykolo Romerio universitete. Jau keleri metai kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį mokiniai koncertuoja Stasio Vainiūno namų Menų svetainėje Vilniuje. Vyko projektai su Jeruzalės, Simono Stanevičiaus, Vilniaus Salininkų vidurinėmis mokyklomis, Nemenčinės muzikos mokyklos Akordeono skyriumi. LASUC vyko rėmėjams skirti projektai, bendri koncertai su valstybiniu choru „Vilnius“, su vaikų radijo laida „Vakaro žvaigždelė“.

Mokytojos Alma Vadeišienė ir Renata Krikščiūnaitė parengė moksleivius tarptautiniam neįgaliųjų vaikų kūrybos festivaliui „Šag na vstreču“ Sankt Peterburge (2008 ir 2009 m.). Vyko koncertai ir susitikimai Lietuvos Respublikos ambasadoje Sankt Peterburge.

LASUC moksleiviai yra nuolatiniai šių renginių dalyviai ir nugalėtojai:

 • Tarptautinis aklųjų ir silpnaregių vaikų ir moksleivių meninės raiškos ir kūrybos festivalis konkursas „Vyturiukai“ Vilniuje (viena konkurso iniciatorių – LASUC mokytoja Rita Šidlauskaitė);
 • Respublikinis jaunųjų neįgaliųjų muzikos atlikėjų festivalis konkursas „Perliukai“ Vilniuje;
 • Tarptautinis akordeono muzikos festivalis „Akordeono muzikos paslaptis“ Kaune;
 • Respublikinis muzikos ir meno mokyklų festivalis „Džiazas ir pramoginė muzika akordeonui“ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje;
 • Vilniaus miesto ir apskrities akordeono muzikos festivalis „Lietuvių kompozitorių kūriniai“ Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“;
 • Vilniaus moksleivių menų festivalyje „Džiaukimės drauge“;
 • Respublikinis akordeono muzikos festivalis „Pavasario spalvos“ Nemenčinės muzikos mokykloje;
 • Vilniaus apskrities muzikos ir meno mokyklų festivalis „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis: šokio ritmu“ Grigiškių meno mokykloje.
51.asp.duetas52.asp.laukzemyte

Tarptautinio festivalio konkurso „Vyturiukai“ 2012 m. dalyviai:
1. Solinio dainavimo klasės mokiniai Ernestas Vaškevič ir Raigardas Daraganas. Akompanuoja mokytoja Tamara Blažienė.
2. Fortepijono klasės mokinė Dainora Laukžemytė.

Aktyvi padalinio mokytojų metodinė veikla. 1998 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos leidybos centras išleido du leidinius Brailio raštu, skirtus klarneto ir saksofono specializacijos mokiniams, kuriuos parengė mokytojas metodininkas Danielius Žimkus. Vienas jų – „Melodijos ir ritmai“, sudarytas iš lengvosios muzikos bei džiazo kūrinių su garso pritarimu. Mokytojai Danielius Žimkus ir Rita Šidlauskaitė išspausdino straipsnių Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos mėnesiniame žurnale „Mūsų žodis“.

Mokytojai Renata Krikščiūnaitė, Rita Šidlauskaitė, Alma Vadeišienė ir Danielius Žimkus 2003 m. dalyvavo konferencijoje „Aklo ir silpnaregio ugdymas kelyje į Europos sąjungą“. LASUC pedagogai aktyviai dalyvauja ir skaito pranešimus muzikos mokyklos „Lyra“ organizuojamose konferencijose.

Puikiai įvertinti ir reikšmingi vaikų ugdymui mokytojos metodininkės Almos Vadeišienės parašyti darbai: „Akordeono mokymo programa aklųjų ir silpnaregių meniniam ugdymui“, Brailio raštu sudarytas akordeono natų rinkinys pradiniam meniniam ugdymui „Akordeono spalvos“, „Aklųjų ir silpnaregių vaikų grojimo akordeonu muzikinio (meninio) ugdymo programa“.

Muzikos mokyklos „Lyra“ aklųjų ir silpnaregių padalinio mokiniai aktyviai integruojasi į bendrą visuomeninį gyvenimą, kartu su reginčiaisiais dalyvauja įvairiuose projektuose. Baigę muzikos
mokyklą, kai kurie jų tęsia muzikinį lavinimąsi. Dainora Laukžemytė studijuoja Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, Eglė Jarmalavičiūtė – LMTA (garso režisūra), Loreta Taluntytė ir Deividas Monkevičius – Vilniaus Edukologijos universiteto I kurso studentai. Audrius Dvilaitis dainuoja Kauno chore, Aurimas Murza – valstybiniame chore „Vilnius“, Raigardas Daraganas tęsia mokslus Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.

53.asp.narmontaite

Brigita Narmontaitė respublikiniame muzikos ir meno mokyklų festivalyje „Džiazinė ir pramoginė muzika akordeonui“. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 2012 m.

Comments are closed.