Chorinio dainavimo specializacija

Chorinio dainavimo specializacijos kuratorius mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas.

Mokytojai:

 • specializacijos kuratorius mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas,
 • vyr. mokytoja Saulutė Atminienė,
 • vyr. mokytojas Evaldas Steponavičius,
 • mokytoja metodininkė Dalia Puišienė,
 • mokytoja ekspertė Renata Deltuvienė-Bakutė.

Koncertmeisteriai:

 • koncertmeisterė ekspertė Živilė Survilaitė,
 • koncertmeisterė metodininkė Aušra Varnelienė,
 • koncertmeisterė Tatjana Šlaustienė,
 • koncertmeisterė Rasa Kulikauskienė.

Chorinio dainavimo specializacija veikia nuo mokyklos įsikūrimo pradžios. Šią specializaciją jau baigė daugiau kaip 200 absolventų.

Solinio ir chorinio dainavimo metodinė grupė kasmet surengia nemažai koncertų Vilniuje, kituose Lietuvos miestuose, koncertuoja ir užsienyje. Mokytojai nuolat stengiasi metodiškai kelti savo kvalifikaciją organizuodami ir dalyvaudami seminaruose, konferencijose, festivaliuose, konkursuose. Užmegzti ryšiai su Rygos, Vroclavo, Kaliningrado ugdymo institucijomis.

 

6.dainav.su-popiezium.

Jaunių choras, solistai ir styginių instrumentų orkestras Vatikane su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

2001 ir 2005 m. metodinė grupė kartu su kitomis institucijomis surengė Antano Kučingio jaunųjų dainininkų du tarptautinius konkursus. Solistai ir visi trys chorai dalyvavo Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ operų pasakų premjeriniuose spektakliuose Lietuvos rusų dramos teatre. 2002 m. buvo pastatyta Miko Vaitkevičiaus opera pasaka „Pupa ir seneliai“, 2004 m. – šio kompozitoriaus opera pasaka „Voro vestuvės“, 2006 m. – Lauryno Vakario Lopo miuziklas „Žiogo pievelės pasaka, arba  Tikri  draugai“. Solistai ir choro kolektyvai savo programose nuolat atlikdavo kompozitoriaus ir Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojo eksperto Miko Vaitkevičiaus kūrinius,  2006 m. dalyvavo jo paskutiniajame koncerte Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (LNF), 2008 ir 2012 m. buvo surengti du respublikiniai Miko Vaitkevičiaus vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivaliai. 2006 m. dalyvavo iškilmingame koncerte, skirtame Vaikų teisių dienai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 2011 ir 2012 m. – geriausiųjų mokyklos mokinių koncerte „Lyros pavasaris“ Vilniaus Rotušėje.

Untitled78.dainav.cantus fortis
Jaunių choras „Cantus Gracilis“ chorų konkurse „Mūsų dainos“ Vievyje.Vaikinų vokalinis ansamblis „Cantus fortis“ tarptautiniame festivalyje Vilniuje.

2008 ir 2009 m. surengti du respublikiniai patriotinės dainos solinio dainavimo konkursai. Solinio dainavimo specializacijos mokiniai ne kartą tapo tarptautinių, respublikinių konkursų laureatais ir diplomantais, dainavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektakliuose.

1998 m. balandžio 16–18 d. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ surengė II tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Dainavimo muzikos mokykloje problemos ir perspektyva XX ir XXI amžių sandūroje“. 2004 m. vasario 25–26 d. įvyko III tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Dainavimo mokymo muzikos mokykloje problemos ir perspektyvos”, skirta Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ dešimtmečiui.

Choro kolektyvai nuolat dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, yra pelnę svarbių apdovanojimų konkursuose. Jaunių choras „Cantus gracilis“, vadovaujamas Rolando Aiduko (chormeisteris E. Steponavičius, koncertmeisterė Živilė Survilaitė) yra šių tarptautinių konkursų nugalėtojas:

 • 2005 m. VI tarptautinio sakralinės muzikos konkurso „Silver bells“ Daugpilyje (Latvija) laureatas (II vieta)
 • 2007 m. XV sakralinės muzikos festivalio „Cantate Domino“ III chorų konkurso III vietos ir bronzos diplomas
 • 2010 m. VIII tarptautiniame sakralinės choro muzikos festivalio konkurso (kategorija A2) „Musica Religiosa Olomouc“  (Čekija) sidabro medalis (II vieta)

 

9.dainav.olomouc

Jaunių choras „Cantus Gracilis“ ir liaudies instrumentų ansamblis Olomouc (Čekija) mieste.

Lietuvos chorų konkurse „Mūsų dainos“, skirtame Aldonai Pulauskienei atminti 2012-05-19 Vievyje, jaunių choras „Cantus gracilis“ pelnė nugalėtojo vardą ir pagrindinį prizą. Kolektyvas nuolat dalyvauja festivaliuose ir kituose renginiuose.

2011 m. jaunučių choras „Remeza“ (vadovė vyresnioji mokytoja Saulutė Atminienė, koncertmeisterė Živilė Survilaitė) Tarptautiniame chorų konkurse „Kaunas Cantat“ 2011 m. pelnė aukso diplomą (L kategorija). Jaunučių choras „Remeza“ nuolat dalyvauja festivaliuose, koncertuose ir kituose renginiuose.

10.dainav.remeza11.dainav.bozenka
Jaunučių choro bendruomenė džiaugiasi tarptautiniame chorų konkurse „Kaunas Cantat“ 2011 m. laimėtu aukso diplomu.Tarptautinio jaunimo muzikos konkurso „Su muzika per Europą“ laureatė su dainavimo mokytoja.

Instrumentinių specializacijų choras, vadovaujamas Dalios Puišienės (koncertmeisterė Rasa Kulikauskienė) – pirmojo respublikinio Miko Vaitkevičiaus vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalio konkurso laureatas (2008 m.). Choro dainininkai, pritardami įvairiais instrumentais, atlieka vadovės aranžuotas dainas, solo kūrinius ir kūrinius ansambliams. Ši muzika skamba choro vadovės surengtuose projektuose koncertuose: „Pavasaris su muzika“, „Šventų Kalėdų belaukiant“, „Vaikai – vaikams“, kituose koncertuose miesto pagrindinėse, pradinėse mokyklose, darželiuose, festivaliuose. Mokytoja – festivalių, konkursų ir mokyklos renginių vadovė ir iniciatorė.

12.dainav.instr_.choras

Instrumentinių specializacijų choras festivalyje „Vilniaus vieversėliai“ (vadovė Dalia Puišienė). Vilniaus universiteto Didžioji  Aula.

13.dainav.Beatričės-namai

Vilniaus muzikos mokyklos  „Lyra“ mokytojai ir mokiniai po koncerto Beatričės namuose. 

Comments are closed.