Liaudies instrumentų specializacija

Specializacijos kuratorius mokytojas Laurynas Vaitkus.

1991 m. rugsėjo mėnesio 1 d. Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos filiale, A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokykloje internate, atidaryta kanklių klasė.

Pirmieji mokytojai – Nijolė Glovickienė ir Liucija Žikoriūtė. Nuo 1994 m. rugsėjo mėnesio pradėjo dirbti mokytoja Vida Palubinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) profesorė. 1993 m. „Lyros“ muzikos mokykloje atsirado birbynės, o 1999 m. – lamzdelio klasė. Mokytojai, dirbę muzikos mokykloje „Lyra“: Juozas Jauniškis (birbynė), Antanas Puodžiukas (birbynė, lamzdelis), Rūta Raginytė (lamzdelis), Nerijus Martinaitis (birbynė, lamzdelis).

2004–2006 m. muzikos mokykloje gyvavo mokytojo Petro Kvedaro armonikos klasė. Daugelį metų būta tradicinio kankliavimo, folkloro pamokų. Nuo 1995 m. rugsėjo mėnesio vyksta liaudies instrumentų ansamblio pamokos.

Liaudies instrumentų specializacija

Liaudies instrumentų specializacijos mokytojai (iš kairės): Laurynas Vaitkus, Vida Palubinskienė, Nijolė Glovickienė, Darius Trimonis (2013 m.).

Šiuo metu mokosi apie 50 kanklių, birbynių ir lamzdelių specialybės moksleivių, dirba 4 Liaudies instrumentų specializacijos pedagogai:

  • kuratorius mokytojas Laurynas Vaitkus (birbynė, lamzdelis);
  • mokytoja Viktorija Gečaitė (kanklės);
  • mokytoja ekspertė Vida Palubinskienė (kanklės);
  • mokytojas Darius Trimonis (birbynė, lamzdelis).

Liaudies instrumentų specializacijos moksleiviai nuolat dalyvauja tarptautiniame jaunųjų talentų konkurse „Tautiniai akcentai muzikoje“, respublikiniame Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkurse, respublikiniame festivalyje „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis“, Vilniaus muzikos mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų festivalyje konkurse „Lietuviška pjesė“, laimi prizines vietas.

kank1

Liaudies instrumentų ansamblio „Lyra“ koncertas. Talino Rotušė (Estija, 2009 m.)

Liaudies instrumentų ansamblis „Lyra“, vadovaujamas Dariaus Trimonio, dalyvauja respublikinėse Moksleivių ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, įvairiuose respublikiniuose liaudies instrumentų ansamblių ir orkestrų festivaliuose ir šventėse: „Tau, motule, skamba kanklės“, „Sveika, vasarėle“, „Ralio“, „Džiaukimės drauge“, „Ainių sutartinė“, „Tek saulele“, „Vilniaus vieversėliai“, „Giedu dainelę“, „Gaudžia daudytės“, „Klonių aidai“, „Pavasario sutartinė“ ir kituose. Ansamblis 2003 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinės televizijos laidoje „Duokim garo“ kartu su M. Mažvydo progimnazijos šokėjais „Žiogiukai“ (vadovė V. Likšienė).

1997–2004 m. folkloro instrumentinis ansamblis, vadovaujamas Petro Kvedaro ir Vidos Palubinskienės, dalyvavo tarptautiniuose bei respublikiniuose moksleivių folkloro festivaliuose ir konkursuose: „Saulytė“, „Čiulba ulba paukšteliai“, „Linksmynė“, „Griežynė“, „Skamba skamba kankliai“, „Tramtatulis“.

Liaudies instrumentų ir folkloro ansambliai bei solistai surengė nemažai edukacinių koncertų užsienio – 2002 m. Berlyno, 2011 m. Daugpilio, taip pat kartu su jaunių choru (vadovas mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas) 2004 m. Rygos, 2006 m. Prahos, 2009 m. Talino, 2010 m. Olomouco – mokyklose, parapijų namuose, bažnyčiose, rotušėse bei kitose žymiausiose salėse.

kank2

Kanklių ansamblis ir jaunių choras. Baigiamasis renginys „Žalgirio dvasia-mūsų širdyse“. Taikomosios Dailės muziejuje  (Vilnius, 2010 m.).

Comments are closed.