Muzikos istorijos ir teorijos sekcija

Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos kuratorė mokytoja metodininkė Nadežda Dambrauskienė.

Kas yra mažoras ir minoras? Kaip pamatuoti atstumą tarp garsų? Juk ne centimetrais!.. Kaip užrašyti patikusią išgirstą dainą?

Į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakymus vaikai suranda lankydami muzikos rašto ir kultūros pažinimo (1–3 klasės), vėliau – solfedžio pamokas, kur jie mokosi paslaptingos muzikos kalbos. O kaip muzikos kalba tobulėjo ir kaip suprasti muziką, mokoma muzikos istorijos pamokose, kur vaikai susipažįsta su Lietuvos ir pasaulio kompozitorių gyvenimu ir kūryba.

Solfedžio ir muzikos istorijos sekcija

Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos mokytojai (iš kairės): Jolanta Vaišvilienė, Elvyra Pakalnienė, Renata Deltuvienė-Bakutė, Justina Paltanavičiūtė, Reda Matėnaitė, Nadežda Dambrauskienė, Dalia Puišienė (2013 m.).

Solfedžio ir muzikos istorijos subtilybės atsiveria kantriausiems, smalsiausiems, darbščiausiems mokiniams. Jiems padeda muzikos istorijos ir teorijos sekcijos mokytojai:

  • muzikos istorijos ir teorijos sekcijos kuratorė mokytoja metodininkė Nadežda Dambrauskienė (solfedžio);
  • mokytoja ekspertė Renata Deltuvienė-Bakutė (solfedžio);
  • vyresnioji mokytoja Reda Matėnaitė (solfedžio);
  • mokytoja metodininkė Elvyra Pakalnienė (solfedžio);
  • mokytoja metodininkė Dalia Puišienė (solfedžio);
  • mokytoja Justina Trinkūnaitė-Sungailienė (solfedžio);
  • mokytoja ekspertė Jolanta Vaišvilienė (muzikos istorija);
  • vyresnioji mokytoja Laima Budzinauskienė (muzikos istorija).

Ugdymo procesą praturtina mokytojų organizuojamos ekskursijos į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutą, sostinės muziejuose rengiami koncertai. Tradicines pamokas papildo ir paįvairina netradicinės pamokos formos (muzikos istorijos pamoka susitikimas su liaudies instrumentų meistru Egidijumi Virbašiumi), žaismingi ir azartiški konkursai (kūrybos vakaras, solfedžio konkursas „Muzikinė skrynelė“), interaktyvūs projektai („Folklorinė ekspedicija pas senelius“). Moksleiviai sėkmingai atstovauja mokyklai, laimėdami prizines vietas ir diplomus Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities muzikos mokyklų muzikologijos konkurse „Dainuojanti plunksnelė“.

55.teor.su virbasiumi

Susitikimas su liaudies instrumentų meistru Egidijumi Virbašiumi. Muzikos mokyklos „Lyra“ moksleiviai ir mokytoja Jolanta Vaišvilienė (dešinėje) 2012 m.

Pedagogų darbas įgauna ryškų edukacinį akcentą rengiant tarpdalykinius projektus: „Muzikos karalystės istorijos“, „Mitai ir legendos literatūroje ir muzikoje“, koncertų ciklas „Rusų muzikos antologija“, tęstiniai edukaciniai projektai „Lietuvos istorija ir muzika ekrane“, „Įdomioji muzikos kalba“ ir kiti. Kasmet mokytojų iniciatyva organizuojami renginiai, minintys reikšmingas Lietuvos istorijai ir kultūrai datas (M. K. Čiurlionio, K. Brundzaitės, J. Čiurlionytės, O. Milašiaus, J. Basanavičiaus, Maironio gimimo metinės, Žalgirio mūšio 600-osios metinės).

Projektas „Susitikimai su kompozitoriais“ suteikė vaikams galimybę susipažinti ir pabendrauti su dabarties Lietuvos muzikos kūrėjais: mokykloje viešėjo Mindaugas Urbaitis, Zita Bružaitė, Jonas Tamulionis, Kristina Vasiliauskaitė, Algirdas Klova.

Nuo 2008 m. kiekvieną pavasarį Vilniaus miesto muzikos mokyklų moksleivius, jaunuosius muzikologus, suburia konferencija „Vilnius ir muzika“; jos iniciatorė, o dabar kuratorė yra LMTA prorektorė mokslui doc. dr. Judita Žukienė, buvusi mūsų mokyklos muzikos istorijos mokytoja.

56.teor.muz.skrynele57.teor.zukiene

Iš muzikos mokyklų solfedžio konkurso „Muzikinė skrynelė“, 2006 m.:
1. Dalyviai pristato kūrybinę užduotį.
2.Muzikos istorijos mokytoja Judita Žukienė sveikina geriausią komandos kapitoną Roką Puišį.

Gražia tradicija tapo mokytojų Elvyros Pakalnienės ir Tatjanos Šlaustienės rengiami pedagogų ir mokinių koncertai, skirti muzikos globėjos Šv. Cecilijos dienai ir suvienijantys mokyklos bendruomenę.

Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos mokytojai vykdo bendradarbiavimo ir partnerystės projektus su kultūros įvairiomis įstaigomis: Lietuvos teatro ir muzikos akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, memorialiniu kultūros ir informacijos centru M. K. Čiurlionio namai, Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi ir Vilniaus kitais muziejais. Programa „Mokykla – mokyklai, mokiniai – mokiniams“ (autorė Elvyra Pakalnienė) reglamentuoja bendradarbiavimą su sostinės bendrojo lavinimo mokyklomis (Simono Stanevičiaus vidurine mokykla, J. Basanavičiaus progimnazija).

Mokytojų metodinėje veikloje galima pabrėžti dalyko programų (Nadežda Dambrauskienė, Elvyra Pakalnienė, Jolanta Vaišvilienė), metodinių priemonių, konkursų ir egzaminų užduočių kūrimą, dalyvavimą konkursų komisijose.

muzik1

Muzikos istorijos mokytoja Justina Paltanavičiūtė ir jos mokinė Austėja Samuolytė – koncerto, skirto kompozitorės K. Brunzaitės atminimui, vedėjos. M. K. Čiurlionio namai, 2013 m.

Comments are closed.