Muzikos istorijos ir teorijos sekcija

Muzikos istorijos ir teorijos sekcijos kuratorė – mokytoja metodininkė Nadežda Dambrauskienė.

Muzikos istorijos ir teorijos mokytojai >

  • muzikos istorijos ir teorijos sekcijos kuratorė mokytoja metodininkė Nadežda Dambrauskienė (solfedžio);
  • mokytoja ekspertė Renata Deltuvienė-Bakutė (solfedžio);
  • vyresnioji mokytoja Reda Matėnaitė (solfedžio);
  • mokytoja metodininkė Elvyra Pakalnienė (solfedžio);
  • mokytoja metodininkė Dalia Puišienė (solfedžio);
  • mokytoja Justina Trinkūnaitė-Sungailienė (solfedžio);
  • mokytoja ekspertė Jolanta Vaišvilienė (muzikos istorija);
  • vyresnioji mokytoja Laima Budzinauskienė (muzikos istorija).

Rodyti mažiau

_

Muzikos istorijos ir teorijos sekcija – tai Solfedžio bei Muzikos istorijos dalykai.

Solfedžio ir muzikos istorijos pamokas lanko visų specialybių mokiniai. Šios pamokos ugdo pagrindines kompetencijas, siūlo mokiniams įvairias veiklas ir padeda jiems mokytis muzikos kalbos bei suprasti girdimą ir atliekamą muziką, supažindina su muzikos istorija.

Mokiniai aktyviai dalyvauja mokytojų inicijuojamose projektinėse veiklose, moksleivių konferencijose, originaliuose edukaciniuose projektuose, kurie praplečia įprastų pamokų rėmus.

Ilgalaikis ir visų klasių mokinius įtraukiantis solfedžio projektas „Mano pirmoji dainelė“ kasmet atskleidžia naujus jaunųjų kompozitorių, poetų ir dailininkų talentus. Kultūrinę, pažinimo ir pilietiškumo kompetencijas sėkmingai  ugdo kasmetiniai edukaciniai projektai „Dainų skrynelė“, „Dedikacija kompozitoriui“, „Muzikologijos link“, „Jaunieji kompozitoriai dalinasi patirtimi“ bei kitos veiklos.

Šiuolaikinės technologijos ir naujos darbo formos tapo neatsiejama muzikinės klausos ir muzikos suvokimo ugdymo dalimi: solfedžio ir muzikos istorijos klasėse dirbama su interaktyviomis lentomis.

Mokiniai ir mokytojai nuolat bendradarbiauja su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla ir kitomis įstaigomis.

Skyriaus mokytojos – tikros savo srities profesionalės: jos rengia dalykų programas ir metodines priemones, veda seminarus, skaito metodinius pranešimus, inicijuoja ir rengia respublikines konferencijas. Jų parengti moksleiviai sėkmingai atstovauja mokyklai, laimėdami prizines vietas ir diplomus šalies konkursuose.

Comments are closed.