Edukacinis projektas „Muzikinė skrynelė“

Kasmet nuo 2003 m. beveik visas mokykloje veikiančias specializacijas įtraukia fortepijono mokytojų B. Bizevičiūtės, A. Ragauskienės, A. Ruzgienės ir A. Visockienės organizuojami koncertų ciklai „Muzikinė skrynelė“, rengiami Vilniaus vaikų lopšeliuose-darželiuose. Pagrindiniai koncertų tikslai yra ikimokyklinio amžiaus vaikų supažindinimas su muzikos menu, instrumetų įvairove ir švietimas. Šiems tikslams pasiekti projekto rengėjai atlieka keletą uždavinių: parenka įdomias, lengvai ikimokyklinio amžiaus vaikams suvokiamas ir kartu pažintinę reikšmę turinčias koncertų temas (pvz.: „Šokis muzikoje“, „Muzikos instrumentų šalyje“, „Pavasario puokštė“, „Paukšteliai čiulbuonėliai“, „Žvėrelių pasaulyje“ ir pan.), muzikinius numerius papildo literatūriniais kūrinėliais, paįvairina koncertus dekoracijomis, atlikėjus puošia įvairiais kostiumais, kaukėmis, tiesiogiai bendrauja su mažaisiais klausytojais. Svarbus projekto uždavinys – pademonstruoti vaikams kuo daugiau skirtingų muzikos instrumentų ir supažindinti su jų skambėjimo ypatybėmis.

Comments are closed.