Akordeonistų orkestras

_

Akordeonistų orkestras susikūrė 2022 m. Kolektyvui vadovauja vyr. mokytoja Ana Jasiukevičienė. Orkestrą lanko vyresni (5–8 kl.) mokyklos mokiniai, grojantys akordeonu. Kasmet grojančių mokinių skaičius didėja, kuo labai džiaugiamės. Orkestras dalyvauja įvairiuose vietiniuose ir išvykstamuosiuose renginiuose, konkursuose.

Comments are closed.