Jaunučių choras „Remeza“

Remeza1

Nuo 2012 m. kolektyvui suteiktas vardas „Remeza“ ir jame dainuoja I-III kl. chorinio dainavimo specializacijos mokiniai (50-60 mokinių), vadovė vyr. mokytoja Saulutė Atminienė. Kolektyvas aktyviai koncertuoja, dalyvauja dainų šventėse, festivaliuose, konkursuose ir kituose renginiuose.

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choras dalyvavo VI moksleivių dainų šventėje Vilniuje 2005 m., festivalyje „Baltijos bangelės“ (2001, 2002, 2004) Palangoje, festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“ (2001) Klaipėdoje, Vilniaus miesto muzikos mokyklų festivalyje „Vilniaus vieversėliai“ (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) Vilniuje, jaunučių chorų festivalyje kompozitoriui Vytautui Šeinauskui atminti (2007) Vilniuje, moksleivių menų šventėje „Džiaukimės drauge“ (2001, 2003) Vilniuje, festivalyje „Tau, mamyte“ (2002, 2004, 2006) Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Dainų mozaika“ (2004, 2006, 2008, 2010) Vilniuje, jaunučių chorų festivalyje „Širdelėj skamba vis lopšinė“ (2010), Respublikiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Giedu dainelę“ (2006, 2008).

Remeza2

2000-2010 m. jaunučių choras dalyvavo koncertuose, kurie vyko vaikų darželiuose, vidurinėse mokyklose, gimnazijose, Vilniaus rotušėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, Vilniaus kompozitorių namuose, Šv. Jonų bažnyčioje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus mokytojų namuose, prekybos ir pramogų centre „Akropolyje“ ir kitur.

Jaunučių choras dainavo Vilniaus Žemynos gimnazijos projekto koncerte „Žemynos menų pavasario šventė“ (2005) Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, projekto „Rusų muzikos antologija“ koncerte (2001) Verkių rūmuose, edukacinio projekto „Lietuvos istorija ir muzika ekrane“ trečiajame vakare-koncerte „Tiltas“ (2005) Lietuvos centriniame valstybės archyve, projekto „Mokykla – mokyklai“ renginyje „Trys sesės“, kartu su Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra” jaunių choru – operų-pasakų „Pupa ir seneliai“, „Voro vestuvės“, „Žiogo pievelės pasaka arba Tikri draugai“ premjerose Lietuvos rusų dramos teatre (2002, 2004, 2006).

Jaunučių choro vadovė – vyr. mokytoja Saulutė Atminienė. Ji organizavo jaunučių chorų draugystės vakarus su Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos, Vilniaus Žemynos pagrindinės mokyklos, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių ansamblio „Ugnelė“ jaunučių chorais. Taip pat buvo organizuoti koncertai vaikų darželiuose „Giraitė“, „Vėjelis“, „Aitvaras“, „Saulėgrąža“, „Kodėlčiukas“ bei Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“. Vyr. mokytoja Saulė Atminienė dalyvavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Muzikos dėstymas Austrijos mokyklose. Karlo Orfo (Carl Orff) instituto Zalcburge mokymo sistema“ Austrijoje ir grįžusi skaitė pranešimą mokyklos metodiniame būrelyje. Mokytoja nuolat organizuoja ekskursijas ir kitus renginius.

Remeza3

2008 m. kovo 30 d. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choras dalyvavo Kaišiadorių kultūros centre vykusiame II vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Giedu dainelę“. Festivalį surengė Kaišiadorių meno mokykla. Festivalis prasidėjo 10 val. šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, kuriose giedojo Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių ir jaunių chorai. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choras atliko giesmes „Ave Maria“ ir „Meile beribe“. Festivalio dalyvių koncerte dalyvavo chorai iš Kaišiadorių, Žaslių, Kruonio, Garliavos, Elektrėnų ir Vilniaus. Festivalyje jaunučių choras atliko J. Čiurlionytės „Čyru vyru“ (eilės V. Nemunėlio), I. Mažuikaitės „Močiutės saulelė“ (eilės A.Puišytės) ir R. Budinavičienės „Laiškas pelytei“ (eilės D. Kudžmaitės). Jaunučių choro koncertmeisterė ekspertė Živilė Survilaitė.

Remeza4

2009 m. liepos 3 d. jaunučių choras dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ Moksleivių dienoje „Skambantys vaikystės sodai“ Vilniaus Vingio parke.
2010 m. kovo 8 d. jaunučių choras dalyvavo labdaros koncerte neįgaliems vaikams Vilniaus m. „Atgajos“ specialiojoje mokykloje.

2010 m. balandžio 17 d. jaunučių choras dalyvavo edukacinio projekto „Įdomioji muzikos kalba“ kompozitoriaus Jono Tamulionio kūrinių koncerte, kuris vyko Kompozitorių namų salėje.

2011 m. gegužės 20 d. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choras (vadovė vyr. mokytoja Saulutė Atminienė, koncertmeisterė ekspertė Živilė Survilaitė) Tarptautiniame chorų konkurse „Kaunas Cantat 2011“ pelnė aukso diplomą L kategorijoje.

2012 m. liepos 6 d. jaunučių choras dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“.

Comments are closed.