Konkursas ,,Mažieji virtuozai“

Respublikinis jaunųjų pianistų etiudų konkursas ,,Mažieji virtuozai“ įvyko 2014 m. vasario 1 d. Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“.

Organizatorius: Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Snieguolė Jogėlienė, Rasa Kulikauskienė.

Dalyviai: Lietuvos muzikos mokyklų ir kitų neformalaus ugdymo įstaigų I-III klasių moksleiviai.

Konkurso tikslas – skatinti muzikos mokyklų pedagogų, moksleivių, jų tėvų ir muzikinės akademinės bendruomenės ryšius, plėsti moksleivių muzikavimo galimybes, nuosekliai ir profesionaliai ugdant fortepijoninės technikos įgūdžius.

Konkurso uždaviniai:

  • Organizuoti konkurso Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, supažindinant moksleivius su akademine aplinka
  • Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant geresnių rezultatų
  • Lavinti moksleivių meninius gebėjimus, turtinti koncertinę sceninę patirtį

Repertuaras:

Atliekami du kūriniai.

1) Privalomi etiudai:

2) Laisvai pasirinkta virtuozinė pjesė (gali būti etiudas).

Kūriniai atliekami mintinai.

Konkurso nuostatai

Dalyvio anketa

Konkurso programa

Repeticijų eiga

Nugalėtojai

Comments are closed.